Uit een nieuwe Europese studie blijkt dat als iedereen in de wereld dagelijkse evenveel zou fietsen als in Nederland, de CO2-uitstoot 700 miljoen ton minder zou zijn. Daarnaast draagt meer fietsen bij aan de wereldwijde gezondheid. In landen waar inwoners veel fietsen is er minder obesitas. Zou in andere landen net zoveel gefietst worden als in Nederland en Denemarken, dan voorkomt dit jaarlijks 620.000 sterfgevallen. Hierbij is de toename van het aantal verkeersdoden door meer fietsers in het verkeer meegerekend. 

Natuurlijk zijn niet alle landen qua klimaat of infrastructuur geschikt om veel te fietsen. Maar de landen die dat wel zijn, kunnen lessen trekken uit Nederlandse expertise. En dat is precies wat we als Fietsplatform – in samenwerking met Dutch Cycling Embassy – uitdragen. We delen onze kennis van Nederland als Fietsland en de unieke fietsroutestructuur al actief in het buitenland. Sterker nog: ook vermaard fietsland Denemarken leert nog van ervaringen in Nederland. Zo introduceren zij fietsknooppunten in navolging van de kennis die ze in Nederland daarover hebben opgedaan.   

Vergelijkbare berichten