Goed nieuws voor fietsers en wandelaars: het pontje tussen Millingen en Pannerden blijft de komende vijf jaar in de vaart, óók tijdens de herfst- en wintermaanden. Het voetveer is een belangrijke schakel voor het Pieterpad, de LF Rijnroute (EuroVelo15), de LF3 Hanzeroute en de Ronde van Nederland. Ook het fietsknooppuntennetwerk en wandelnetwerk maken gebruik van het populaire veer. Toch kwam afgelopen jaar het veer in het laagseizoen voor anker te liggen vanwege de oplopende kosten. Dit stuitte op veel ongenoegen van gebruikers, de Veerpontencoalitie en stichting Pieterpad. Volgens Kievits Veerdiensten is het in de wintermaanden zonder subsidie niet rendabel om in de vaart te blijven.

Extra geld voor jaarrond afvaarten

De veerboot is een essentiële schakel in de lokale en regionale infrastructuur, en cruciaal voor zowel economie als toerisme in de regio. Wanneer de veerdienst zou stoppen, zouden fietsers en wandelaars aanzienlijk moeten omlopen en -fietsen via de bruggen bij Emmerich of Nijmegen. Jaarlijks maken meer dan 57.000 passagiers gebruik van deze veerdienst. De oevergemeenten trekken meer geld uit om te voorkomen dat het veer in de wintermaanden uit de vaart gehaald wordt. Met de bescheiden subsidie blijft de verbinding jaarrond beschikbaar voor dagelijkse gebruikers en recreanten.

Economisch belang regio

Niet alleen oevergemeenten Zevenaar en Berg en Dal betalen mee, ook Montferland -waar ondernemers flink profiteren van fietsers en wandelaars- doet een duit in het zakje. Volgens de gemeentewoordvoerder behouden ondernemers op deze manier de omzet die recreanten en toeristen met zich meebrengen. Onder andere door boeking van overnachtingen ook in de winter. Dit draagt bij aan de leefbaarheid in de gemeente en het voortbestaan van verblijfsaccommodaties en horeca. Na maanden onderhandelen hebben de partijen nu een nieuwe subsidieovereenkomst ondertekend voor vijf jaar. Hierdoor blijft de veerdienst sowieso tot 2029 heel het jaar door varen.

Over de Veerpontencoalitie

De Veerpontencoalitie (VPC) is een samenwerkingsverband van ANWB, Fietsersbond, Fietsplatform, NTFU, TeVoet, Ver. Vrienden van de Veerponten en Wandelnet. VPC ziet kansen voor het landelijk versterken van de veerponten als schakel in het fijnmazig fiets- en vervoernetwerk. Ponten maken wandel- en fietsroutes aantrekkelijker en bevorderen bewegen door jong en oud. Goed voor de gezondheid, maatschappelijke deelname en lokale economie. De afstand tussen woning en bestemming wordt verkleind en daarmee meer autoverkeer voorkomen. Een reeks ponten verbindt gemeenschappen en maakt meer voorzieningen mogelijk; dit zorgt voor leefbare en aantrekkelijke gebieden. Geconstateerde kwetsbaarheden in het huidige stelsel kunnen opgelost worden door middel van een logische verantwoordelijkheidsverdeling tussen Rijk, provincies, gemeenten en exploitanten, inclusief de daarvoor benodigde wetgeving. De VPC zet zich hiervoor in. Met de gezamenlijke lobby dragen we bij aan een duurzaam verenbestand.

Vergelijkbare berichten