Volgens goede traditie organiseren we twee keer per jaar voor routebureaus en routebeheerders een Vakberaad. Een mooi moment om de klokken gelijk te zetten. Eerder dit jaar was er een bijeenkomst op de Fiets en Wandelbeurs en een symposium. Tijdens het online Vakberaad op 28 november namen we routepartners mee in onze plannen en boden we ruimte aan vragen. Zowel aan ons als onderling. We kijken terug op een goed overleg met mooie opkomst: alle provincies waren door routebureaus of routebeheerders vertegenwoordigd.

Doorontwikkeling Routedatabank

Projectleider John van Echtelt gaf een toelichting op de pilot voor stroomlijning van de fietsroutedata in de Routedatabank. Met meerdere netwerkbeheerders is in meerdere werksessies gekeken naar de mogelijkheden. Het huidige proces is door het vele handwerk complex en foutgevoelig. Een technische oplossing – via de zogenoemde netwerktool – biedt oplossing. Deze tool kan routemutaties controleren en corrigeren. Deze correcties zijn zichtbaar voor netwerkbeheerders. In de pilot hebben routebureaus data aangeleverd en die zijn uitgebreid getest. Het streven was toewerken naar max. 5% foutmarge; de rest moet dan handmatig worden gecorrigeerd. De foutmarge met de netwerktool blijkt hier ruim onder te zitten.

Terugblik en vooruitblik

Bij de terugblik en vooruitblik op respectievelijk 2023 en 2024 door Eric Nijland en Marina van Dijk werden enkele punten uitgelicht. Zo hebben we een Toekomstperspectief en Actieagenda recreatief fietsen opgesteld, en presenteerden we medio 2023 een overzicht van onderzoeksdata rondom recreatief fietsen. In december verschijnen nog een provinciale factsheet, landelijke factsheet en landelijke rapportage, met vergelijkingen cijfers recreatief fietsen.

Eén van de focuspunten in 2024 is het – samen met een werkgroep – opstellen van nieuwe kwaliteitscriteria. Verder gaan we samen met routebureaus per LF-route verkennen: saneren of doorontwikkelen. Binnen de belangenbehartiging kiezen we drie focuspunten, waaronder levende en vergevende bermen.

Rondje routebureaus

Het afsluitende rondje routebureaus leverde nuttige uitwisseling van informatie op. Je hoort van elkaar waar je mee bezig bent en kunt leren van elkaars ervaringen. Bijvoorbeeld over hoe om te gaan met verkleurende infopanelen of hoe vrijwilligers te werven voor een routeschouw. In de chat van het overleg werden al snel onderling lijntjes gelegd.

Vergelijkbare berichten