Gastvrij Nederland en CELTH hebben onderzoek gedaan naar de waarde van toerisme en recreatie. Voor het eerst is hierbij in beeld gebracht hoe groot de betekenis is van de gastvrijheidssector voor de Nederlandse economie en vooral voor de hele maatschappij.

Uit het onderzoek blijkt dat ondernemers uit de brede gastvrijheidssector verantwoordelijk zijn voor 91,2 miljard aan omzet en ruim 800.000 banen. Wereldwijd werkt zelfs 1 op de 10 mensen in de sector. Het belang van toerisme en recreatie is echter veel breder. Zo vergroot het de kwaliteit van leven, maakt het mensen gezonder en gelukkiger en verbindt het groepen mensen.

De coronacrisis laat heel nadrukkelijk zien wat de maatschappellijke effecten zijn van het vrijwel geheel sluiten van de sector. De verwevenheid van toerisme en recreatie met andere sectoren en de maatschappij vereist een veel nauwere samenwerking tussen sectoren, en betere coördinatie bij de overheid. Dan komt de kracht van de sector het best tot z’n recht. Kees van Wijk, voorzitter Gastvrij Nederland: “Dat de gastvrijheidssector bijna 4,5% bijdraagt aan ons Bruto Binnenlands Product wisten we al, maar de bijdrage aan ons Bruto Nationaal Geluk is minstens zo belangrijk en zo mogelijk nog groter.”

Mentale en fysieke gezondheid

Het Fietsplatform heeft ook input geleverd voor het onderzoek. O.a. met onze feiten en cijfers. Maar ook via een survey die ten grondslag ligt aan rapport – onze gezichtspunten zijn opgevraagd en meegenomen.

Het is goed dat de waarde van toerisme en recreatie in de volle breedte in kaart is gebracht. Het gaat immers om veel meer dan alleen de directe opbrengsten in de vorm van bestedingen. We zien dat in de survey 92% van de respondenten aangeven dat met de routenetwerken voor fietsen, wandelen en varen een positieve bijdrage wordt geleverd aan maatschappelijke waarden, met name aan de kwaliteit van de leefomgeving. Wij staan uiteraard voor 100% achter deze conclusie.

Het onderzoek benoemt terloops ook de waarde voor de volksgezondheid. Wat ons betreft had dit nog wel wat nadrukkelijker naar voren mogen komen. Toerisme en recreatie draagt bewezen in belangrijke mate bij aan zowel mentale als fysieke gezondheid. Dat is afgelopen coronajaar in alle opzichten meer dan duidelijk geworden! Dankzij de fiets- en wandelmogelijkheden in ons land konden we in beweging blijven – dat werd massaal gedaan. Niet voor niets is de fietsverkoop afgelopen jaar enorm gestegen en zijn er veel meer fietsvakanties ondernomen. Om met de woorden van NOC*NSF te spreken: de grootste sportschool is buiten!

> download hier het rapport

Vergelijkbare berichten