Op 8 maart presenteerden staatssecretaris Van Veldhoven van IenW en Henk Brink, voorzitter Tour de Force, het Nationaal toekomstbeeld fiets op hoofdlijnen. Het plan van fietssamenwerkingsverband Tour de Force bevat een eerste inventarisatie van mogelijke fietsinvesteringen in heel Nederland voor de komende jaren. Het Fietsplatform is aangesloten bij het samenwerkingsverband en steunt het initiatief. Met z’n allen werken we aan een serieuze schaalsprong voor het fietsen met als doel: meer ritten en meer km’s op de fiets. Zowel in het dagelijkse gebruik als in de vrijetijd.

Potentie fiets benutten
Staatssecretaris Van Veldhoven: “Ik vind het mooi dat we als Nederland fietsland samen vooruit willen. Ondanks dat veel fietsritten naar het werk zijn weggevallen, zijn we in coronatijd toch meer gaan fietsen. Fietsen zit in ons DNA. En de voordelen zijn evident: fietsers zijn minder vaak ziek, nemen weinig ruimte in op de weg en houden de lucht schoon. De komende jaren komen er veel huizen bij in ons land, vaak in de binnenstad. Dan is de fiets een ideale optie, maar ook daarvoor zijn investeringen nodig. Heel goed dus dat alle partijen gezamenlijk hun schouders eronder zetten om de potentie van de fiets nog beter te benutten.”

Eerste inventarisatie
Het gepresenteerde toekomstbeeld is een schets op hoofdlijnen. Afgelopen maanden hebben regio’s op een rijtje gezet wat er mogelijk is om een landelijk netwerk van hoofdfietsroutes en goede fietsenstallingen te realiseren. De komende tijd gaan betrokkenen samen kijken welke maatregelen het meest kansrijk zijn, en wat het meest prioriteit heeft. In het najaar komt er een nader uitgewerkt toekomstbeeld fiets, als basis voor toekomstige investeringsbeslissingen.

Uitdagingen in beeld
Henk Brink, voorzitter van de Tour de Force waarin 23 partijen samenwerken aan de toekomst van de fiets: “Ik ben trots op deze samenwerking van overheden en andere fietspartijen. Wij hebben nu in beeld waar de uitdagingen liggen. We zijn er klaar voor en moeten aan de slag om samen versneld te investeren in de fiets.”

Aandacht ook voor recreatieve fietser  
Samen met partners als de ANWB, Fietsersbond, NTFU en NOC*NSF pleit het Fietsplatform ervoor dat recreatieve routes ook goed worden meegenomen, van stad-landverbindingen tot hoogwaardige routes in het landelijk gebied. De eerste stap is daarvoor nu gezet, een goede zaak! Dit biedt kansen voor een meer integrale aanpak van het fietsen. Door samen te werken kunnen meerdere beleidsdoelen tegelijkertijd worden gediend – van bereikbaarheid tot ruimte voor sport en recreatie.

> Download en lees meer over het NTF

Bron: persbericht en foto Tour de Force

Vergelijkbare berichten