De Fietsersbond vergeleek de nieuwe gemeentelijke coalitieakkoorden in de grote steden en in een tiental regio’s. De bond constateert dat de fiets bijna overal een plaats in de akkoorden heeft gekregen. Er blijkt vooral draagvlak voor een lagere snelheid in de bebouwde kom en het verhogen van de fietsveiligheid. Er zijn wel grote verschillen in het ambitieniveau en in de mate van aandacht voor de fiets. In lijn van de aandacht voor fiets in de gemeentelijke coalitieakkoorden proberen wij als Fietsplatform, samen met Fietsersbond, ANWB en NTFU ook op provinciaal niveau beleid voor het recreatief fietsen te borgen. 

Maart 2023 zijn er weer Statenverkiezingen. Dit biedt de mogelijkheid om nieuwe prioriteiten te stellen. We presenteerden een Top 10 met aanbevelingen op weg naar de verkiezingen. Ons gezamenlijke verzoek: neem de punten op in de verkiezings­programma’s en daarna in het komende collegeakkoord. Geef dus de fietser de ruimte. Immers: goede, aantrekkelijke fietsinfrastructuur draagt bij aan de grote opgaven waar we voor staan qua gezondheid, klimaat en kwaliteit van de leefomgeving. En het is van grote waarde voor de vrijetijdseconomie. Het kost relatief weinig, maar levert maatschappelijk een veelvoud van de investeringen op.

Vergelijkbare berichten