Van dromen naar daden stond centraal in de sessie Beweegvriendelijk Zuid-Holland waar we op 18 oktober jl. aan deelnamen. Uit de vorige sessie kwam als droombeeld dat inwoners liefst direct vanaf de voordeur beschikken over een aantrekkelijk beweegnetwerk dat stad en land dooradert en verbindt. Maar hoe realiseer je dat?

Succes- en faalfactoren
Provinciaal mobiliteitsstrateeg en bedenker van de OV-fiets Ronald Haverman sprak over het succes van de OV-fiets, en over het belang van lopen en fietsen in de keten. Onderzoekers Annemieke Molster en Mark Noordzij duiden vervolgens aan welke knoppen je kunt draaien om inwoners daadwerkelijk meer te laten bewegen. Daarbij gaat het enerzijds om de fysieke inrichting van de buitenruimte en anderzijds over de sociale en organisatorische aspecten. Ook faalfactoren als toenemend autobezit en toenemende autoafhankelijkheid kwamen aan de orde.

Thematafels 
Aan thematafels werd over verder gewerkt aan onderwerpen als: functioneel stedelijk bewegen, sportief en recreatief stedelijke bewegen, beweegvriendelijk verbinden van stad en land of een beweegvriendelijk buitengebied. Bij het stedelijk bewegen ging het o.a. over de veiligheid en aantrekkelijkheid van beweegroutes. Bij andere thematafels ging het o.a. over de barrièrewerking van infrastructuur (weg en water) en ook b.v. bedrijventerreinen en over een gebrek aan bekendheid, vindbaar en fijnmazigheid van routestructuren in het buitengebied.

Op 2 februari 2023 is een slotsessie Beweegvriendelijk Zuid-Holland gepland. 

Bron en foto: provincie Zuid-Holland

Vergelijkbare berichten