Het NBTC heeft een unieke Cycling lifestyle AI-tool gelanceerd. Deze tool maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om een willekeurige straat ter wereld om te toveren in een duurzaam en fietsvriendelijk gebied. Iedereen kan zoals NBTC zegt ‘a touch of Dutch’ toevoegen aan hun straat. De Cycling Lifestyle AI-tool maakt onderdeel uit van een gelijknamige campagne om de positionering van Nederland als fietsland verder te verstevigen. De tool is vooral ontwikkeld om mensen te laten nadenken over de voordelen van een groenere en gezondere leefomgeving.

Nadenken over gezondere leefomgeving

Klimaatverandering is wereldwijd een belangrijk thema. Fietsen kan een grote rol spelen op het gebied van duurzame en gezonde mobiliteit. Overschakelen van auto naar fiets vermindert de uitstoot van koolstofdioxide en verbetert de algehele luchtkwaliteit. Ook stijgt door regelmatig fietsen de levensverwachting met 3 tot 14 maanden en helpt het bij het voorkomen van o.a. hart- en vaatziekten, zo schrijft het NBTC.

In de Nederlandse steden, met hun uitgebreide netwerk aan fietspaden, kun je je een groene toekomst levendig voorstellen. Met deze tool hopen we dat zoveel mogelijk steden over de hele wereld een voorbeeld nemen aan Nederland en uiteindelijk ook meer gaan fietsen!

Ginger Weerheim, programma manager NBTC
Straatbeeld voor en na invoering in AI-tool

Focus op fietsen in de stad

We testten de tool zelf met een aantal plattelandswegen en stad-landverbindingen. In de tool ligt echter de focus op fietsen in de stad. Hij herkent niet alle straatnamen in het buitengebied. Wie weet is de tool ook in de toekomst inzetbaar ter illustratie van knel- en verbeterpunten, bijvoorbeeld op dijken waar fietsers nu vaak letterlijk en figuurlijk in de verdrukking zijn.

We hebben in Nederland een enorme opgave voor het versterken van onze dijken. Hier liggen ook koppelkansen voor het recreatief gebruik. Ze vragen om een herinrichting van deze tijd, waar de fietser op één staat. Mooi als we dit zouden kunnen visualiseren met de Cycling Lifestyle AI-tool

Marina van Dijk, belangen & beleidsbeïnvloeding Fietsplatform

Kijk voor de tool op dutchcyclinglifestyle.com.

Lees ook het NBTC bericht: Campagne zet Nederland als fietsland op de kaart met kunstmatige intelligentie

Vergelijkbare berichten