Gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren ziet veel ontwikkelingen die vragen om een duidelijke visie over hoe de Randmeren zich willen ontwikkelen, met een eigen uniek karakter en duidelijke identiteit. Denk aan zorg voor waterkwaliteit en natuur, en de toename van (dag) recreatie door inwoners en bezoekers. Tegelijkertijd is er de landelijke ontwikkeling naar natuurinclusief en klimaatadaptief ontwerpen van het landschap.

Begin mei heeft gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren daarom besloten om samen met de bewoners van het gebied, ondernemers, recreanten en maatschappelijke organisaties een toekomstvisie te creëren voor de Randmeren. Ze hebben de bureaus BMC en Vandejong gevraagd dit proces te begeleiden. Het proces omvat vijf fases. De eerste fase is nu gestart, met onder meer het afbakenen van het project en het in kaart brengen van wat er moet gebeuren. In september komt er een website met onder meer een profielschets van hoe de Randmeren er nu bij liggen. Ook geven zeven inspirerende mensen in een podcast hun visie op hoe de Randmeren zich zouden kunnen ontwikkelen.

Volgens planning vindt najaar 2024 de presentatie van de toekomstvisie plaats.

Vergelijkbare berichten