Wat zijn de grootste uitdagingen en belemmeringen op weg naar klimaatneutraal toerisme? De Nationale Toerisme Top op 26 september 2022 in Almere bood handvatten om van gedachten te wisselen. Ook werd het koersdocument ‘Op weg naar klimaatneutraal toerisme’ gepresenteerd met o.a. de oproep om fiets- en wandelinfrastructuur te verbeteren. Ons aanvullend advies: zet steviger in op fietstoerisme in eigen land en op de fiets als duurzaam vervoermiddel.

De entourage op de Floriade en de goede opkomst leenden zich prima om te netwerken met een specifiek deel van ons netwerk: de gastvrijheidssector. Daarbij ligt vooral de focus op ondernemers en ook nog altijd op inkomend toerisme. Minder aandacht was er voor activiteiten zoals wandelen en fietsen, en binnenlands toerisme. Zo ging de verdiepingssessie Duurzame bestemmingen en mobiliteit vooral in op duurzaam ondernemen en op de vraag of vliegen van en naar verre bestemmingen nog kan.

Het koersdocument en de daarvan afgeleide ‘two pager’ die NBTC samen met o.a. Koninklijke Horeca Nederland en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft opgesteld, biedt in dit verband wat ons betreft meer houvast. Daarin staat bijvoorbeeld ook de oproep om meer te investeren in betere infrastructuur voor wandelen en fietsen. Die conclusie delen we uiteraard helemaal. Er is met het veranderde fietsgebruik werk aan de winkel om het potentieel dat we als fietsland hebben, optimaal te blijven benutten.

Kijkend naar klimaatneutraal toerisme zijn er interessante linken te maken met andere beleidssectoren en onderwerpen. Denk aan kwaliteit leefomgeving (recreatie dichtbij huis), mobiliteit en gezondheid (beweegruimte). Dat is wat ons betreft een belangrijk aandachtspunt. Om het verschil te maken moeten we meer samenwerken, ook buiten de bestaande bubbels. 

Vergelijkbare berichten