De gebruikersgroep van de Routedatabank blijft zich uitbreiden. Via deze gezamenlijke databank van Fietsplatform en Wandelnet kunnen gebruikers gegevens over fiets- en wandeldata raadplegen en downloaden. Het grootste deel van de ruim 300 actieve accounts met een inlog betreft provincies, gemeenten en netwerkbeheerders. Bijvoorbeeld een Groningse gemeente die de data wil combineren met bestemmingsplannen. Maar ook universiteiten, waterschappen en partijen als Apple, Google en Openstreetmap maken er gebruik van, met ontsluiting naar honderdduizenden eindgebruikers via o.a. apps. De diversiteit van toepassingen illustreert de waarde van de Routedatabank. 

Brondata voor interactieve zuilen
Recente aanvraag is van een softwarebedrijf. Zij willen de data gebruiken om het plannen van fietsroutes op interactieve informatiezuilen mogelijk te maken. Deze zuilen worden meestal in de openbare ruimte geplaatst en zijn een aanvulling op andere informatiebronnen voor toeristen zoals informatieborden en bezoekerscentra/VVV-kantoren. Recent is ook de aanvraag van een adviesbureau dat de data toepast bij een opdracht rondom zwerfafval. 

Ook gebruik door meldkamers
Eerder zagen we al het nuttig gebruik van de data door politie en veiligheidsregio’s. Meldkamers gebruiken de data om in het buitengebied aan de hand van een knooppuntnummer sneller een melding te kunnen lokaliseren. Waardevol is ook de  toepassing van een Limburgse gemeente. Zij zetten de data van de fietsnetwerken in bij de bestrijding van de eikenprocessierups. En – hoe actueel – vanuit een hoogwaterbeschermingsprogramma loopt er een onderzoek naar mobiliteit en de dijken in Nederland. Ook deze onderzoekers maken daarbij gebruik van onze GIS-data.

De routedatabank zelf raadplegen? Klik hier

Vergelijkbare berichten