Voor het optimaliseren van de fietsroutedata in de routedatabank zijn we een project gestart. We werken hierbij samen met een pilotgroep. Hierin zit een afspiegeling van diverse route(data)beheerders. Na de aftrap op 19 april jl. was op 24 mei een eerste werksessie.

Fietsplatform Directeur Eric Nijland opent de werksessie en inventariseert de ontwikkelingen. Verdichtingen (Achterhoek), Revisies (Utrecht, Twente), vooronderzoeken (Noord-Holland) en tijdelijke en grensoverschrijdende themaroutes (Achterhoek, Noord-Holland en Drenthe) worden genoemd. Een bevestiging dat routenetwerken dynamisch en grensoverstijgend zijn. Fietsroutedata is daarbij belangrijk.

Verschillende werkwijzen

Aan de hand van de slides wordt het doel van de werksessie, de werkwijze en de projectdoelstellingen doorgesproken. Voor het verwerken van de routedata gaan we werken met de netwerktool van onze datapartner Irias. Directeur Jeroen Nijhuis was daarom ook bij de sessie aanwezig.

De werkgroep geeft richting en voorkeuren aan. Dit resulteert in voorstellen. Besluiten nemen we nadat ook de andere routebureaus zijn geraadpleegd.

John van Echtelt, projectleider

Routebureaus beheren de routedata van hun regio. De werkwijze, kennis en ervaring van routedatabeheer is bij routebureaus verschillend. Sommigen zijn vooral gericht op beheer en onderhoud. Andere routebureaus richten zich ook op route-ontwikkeling, -informatie en -marketing. Deze pilot is gericht op fietsroutedata. Maar de routebureaus houden ook wandelen, paardrijden, varen en mountainbiken in het achterhoofd. De pilot kan hen een meer uniforme basis meegeven.

Fijn dat we na de sessie hoorden dat de werkwijze prettig is. Het uitgangspunt bij het project is: “Decentraal doen wat decentraal kan. Centraal wat centraal moet.”

Eric Nijland, directeur Fietsplatform

De tweede werksessie staat gepland op woensdag 21 juni. Een van de aandachtspunten zal zijn hoe de tool waarmee we werken omgaat met de aanleverde data van de pilot regio’s.

Vergelijkbare berichten