Een dringende kwestie speelt rondom de fastferry tussen Hoek van Holland en de Maasvlakte. Per 1 januari 2022 gaat de ferry vanwege aanbestedings-problemen uit de vaart. Een enorme aderlating voor recreatie en toerisme in de regio. Naast het regionale fietsroutenetwerk maken ook de LF Maasroute (onderdeel van EuroVelo19, La Meuse a Vélo), de LF Kustroute (onderdeel van EuroVelo12, de North Sea Cycle route) en Ronde van Nederland gebruik van het veer. Hier mag de fietser natuurlijk niet de dupe van worden. De bus als aangeboden ‘alternatief’ is voor de fietser geen reële oplossing. De fiets kan immers niet mee. Bovendien mist een bus de hoge attractieve waarde van een boot. Samen met Fietsersbond, Vereniging Vrienden van de Voetveren en OP en TOP Voorne Putten zijn we een lobby gestart voor behoud van een veer. Een brandbrief naar het college van B&W in Rotterdam is vrijdag 10 december verzonden.

Enorme omweg

Als de veerverbinding HvH-Maasvlakte wegvalt neemt de aantrekkelijkheid van het toeristisch recreatief aanbod in deze regio sterk af. De bewegwijzerde fietsroutes moeten aangepast worden en voor vakantiefietsers betekent dit een enorme omweg. Naast fietsers die bewust de bewegwijzerde routes volgen, zijn er ook veel recreanten, toeristen en inwoners die de verbinding gebruiken voor de overtocht naar een vakantiehuisje, daguitstapje, familiebezoek of woon-werkverkeer. 

Brandbrief

Achter de schermen zijn we al langer in overleg met Fietsersbond, Vereniging Vrienden van de Voetveren en OP en TOP Voorne Putten. En ook met de gemeente Rotterdam is er al contact geweest. Met de 10 december verzonden brandbrief zetten we onze oproep extra kracht bij. We pleiten voor het in stand houden van een veerverbinding tussen de Maasvlakte en Hoek van Holland. In ieder geval in het recreatieseizoen. Ook de (recreatieve) ondernemers in deze omgeving zullen hier de vruchten van plukken.

Vergelijkbare berichten