Na grootschalig onderzoek tussen oktober 2021 en september 2022 heeft het NBTC een uitgebreide publicatie gepresenteerd: ‘De internationale bezoeker in beeld’. Gekeken is naar het internationale dag- en verblijfsbezoek in Nederland: het Onderzoek Inkomend Dagbezoek 2021/2022 (OID) en het Onderzoek Inkomend Toerisme 2022 (OIT). Hoeveel bezoek is er, waar verblijven ze en wat zijn de hoofdmotieven om naar Nederland te komen? De publicatie staat op onze site bij Fietsen in Cijfers, publicaties van derden. Hij is ook vermeld in ons onderzoekoverzicht Kennisdata Recreatief fietsen. We hebben het rapport doorgenomen en de cijfers die betrekking hebben op fietsen uitgelicht.

Belangrijkste herkomstlanden

Onze buurlanden België en Duitsland waren in 2022 de belangrijkste herkomstlanden voor internationale bezoekers. Er zijn in 2022 in totaal 76,3 miljoen dagbezoeken aan Nederland gebracht door Duitsers (Nordrhein Westfalen en Niedersachsen) en 16,9 miljoen door Belgen (Vlaanderen en Brussel). Daarnaast hebben in dat jaar 12,8 miljoen verblijfsbezoekers ons land bezocht, waarvan 5,9 miljoen Duitsers en 2,2 miljoen Belgen.

Dagbezoek

Fietsen tijdens dagbezoek
Zestien procent van de Duitsers heeft gefietst tijdens het dagbezoek aan Nederland. Dat wil zeggen dat ruim 12 miljoen keer gefietst werd tijdens dagtochten van Duitsers. Van de Belgen fietste 15%. Dat betekent dat Belgen tijdens ruim 2,5 miljoen dagtochten in Nederland wel eens op de pedalen stapten. Voor 4% van de Duitsers en 6% van de Belgen was fietsen de belangrijkste activiteit tijdens het dagbezoek aan Nederland. Dit komt neer op ruim 3 miljoen fietsdagtochten van Duitsers en ruim 1 miljoen fietsdagtochten voor Belgen.

Bestedingen tijdens fietsdagtochten
Duitsers geven gemiddeld 110 euro uit tijdens een dagbezoek aan Nederland en Belgen gemiddeld 120 euro. Aangenomen dat deze uitgaven voor fietsdagtochten (dus de dagtochten waarbij fietsen de belangrijkste activiteit is) vergelijkbaar zijn, leveren deze fietsdagtochten in totaal 450 miljoen euro aan uitgaven op.

Verblijfsbezoek

Fietsen als vervoermiddel
45% van de Duitsers en Fransen gebruikt de fiets tijdens het verblijf in Nederland. Voor 23% van de Duitsers en 22% van de Fransen is de fiets zelfs het belangrijkste vervoermiddel. Van de Belgen stapt 34% op de pedalen en voor 18% van de Belgen is de fiets het belangrijkste vervoermiddel. Dus 1,4 miljoen Duitsers en 400.000 Belgen pakken tijdens hun verblijfsbezoek aan Nederland meestal de fiets.

Fietsen als activiteit tijdens verblijfsbezoek

 Fietsen een van de activiteitenFietsen belangrijkste activiteit
Frankrijk38%9%
Duitsland36%8%
Oost-Europa (Oostenrijk/Polen)35%4%
Zuid-Europa (Italië/Spanje)27%5%
België25%9%
Noord-Europa (Denemarken/Zweden)23%5%
Verenigd Koninkrijk22%5%
Verenigde Staten18%1%

Van de Fransen, Duitsers en Oost-Europeanen (Oostenrijk en Polen) die naar ons land komen, noemt ruim een derde fietsen als activiteit die tijdens de vakantie ondernomen is. Voor bijna één op de tien Fransen (9%), Belgen (9%) en Duitsers (8%) was fietsen de belangrijkste activiteit tijdens het verblijf.

Aantal fietsvakanties en bestedingen*

 Belangrijkste activiteit fietsenAantal gasten 2022 (x 1.000)Aantal fietsvakanties (x 1.000) (aantal gasten* aandeel fietsen belangrijkste activiteit)uitgaven per persoon per verblijf (gemiddeld in euro)totale uitgaven fietsvakanties
(x 1.000 euro) (aantal fietsvakanties* uitgaven per persoon per verblijf)
Duitsland8%5.880470617290.237
België9%2.16119442983.436
Frankrijk9%8337565749.255
Verenigd Koninkrijk5%1.3506871548.263
Zuid-Europa (Italië/Spanje)5%8624383535.989
Noord-Europa (Denemarken/Zweden)5%2831487012.311
Oost-Europa (Oostenrijk/
Polen)
4%3351382010.988
Verenigde Staten1%1.05411142515.020
Totaal 12.758889 545.497  

*Door afronding van de cijfers in deze tabel, kunnen verschillen ontstaan tussen de totalen en de som der delen.

Als vakanties met fietsen als belangrijkste activiteit beschouwd worden als fietsvakanties, betekent dat dat buitenlandse verblijfsgasten ongeveer 889.000 fietsvakanties in Nederland doorbrengen. Ruim de helft daarvan 470.000 (53%) komt voor rekening van de Duitse gasten en 22% (194.000) voor rekening van de Belgen. In totaal geven buitenlandse verblijfsgasten ongeveer 545 miljoen euro uit aan fietsvakanties in Nederland.

Bron: NBTC, Internationaal bezoek in beeld, 2023 aangevuld met analyse tabellenset OID en OIT.

Vergelijkbare berichten