Fietsers, wandelaars en bewoners ervaren een toenemende mate van onveiligheid op de Langbroekerdijk in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De dijk in het Langbroekerweteringgebied is onderdeel van de LF4 Midden-Nederlandroute, Rijnfietsroute (internationale EuroVelo 15) en het knooppuntennetwerk. Fietsplatform steunt samen met o.a. VVN, Fietsersbond en ECF de oproep van bewoners om de verkeersveiligheid te verbeteren. In de brief aan Gemeenteraad en College wordt aandacht gevraagd voor te hard rijdend gemotoriseerd verkeer en de toenemende verkeersdrukte.

Meer ruimte voor recreatie

De gemeente heeft het Langbroekerweteringgebied de afgelopen decennia in diverse gebiedsvisies aangewezen als belangrijk recreatiegebied. Veel fietsers en wandelaars weten het gebied dan ook goed te vinden. Een rijkdom aan fietsroutes, wandelroutes en klompenpaden nemen de recreant mee langs flora en fauna. Dat is iets waar de bewoners blij en trots op zijn, maar in de praktijk krijgen recreanten op de Langbroekerdijk helaas niet de ruimte: wandelaars hebben geen andere optie dan lopen op het asfalt bij het autoverkeer, en ook fietsers hebben geen afgescheiden fietspad en delen de smalle weg met gemotoriseerd verkeer. De bewoners zijn van mening dat de gemeente meer ruimte moet creëren voor fietsers en wandelaars.

Fietsers voelen zich er onveilig. En dat terwijl de auto-ontsluitende functie enkel voor aanwonenden nodig zou zijn. Het vraagt om een herinrichting van deze tijd, waar de fietser op één staat.

Marina van Dijk, Fietsplatform

Veel ongelukken

CROSS -een samenwerking van de politie, Verbond van Verzekeraars en VIA- registreert de officiële ongevallen en snelheidsdata en maakt deze beschikbaar via www.bliq.report. De CROSS-score van de Langbroekerdijk geeft de verkeersveiligheid in onderstaand diagram weer, deze is zeer zorgelijk. Zo vonden er in 2023 op de dijk 6 ongelukken plaats met letsel plaats waar een ambulance aan te pas moest komen.

Fietsvriendelijke dijken en plattelandswegen

De oproep van de bewoners aan de Langbroekerdijk sluit naadloos aan op onze actieagenda. Dijk- en plattelandswegen kunnen prima geschikt zijn voor recreatief gebruik. Deze hebben vaak ook een hoge attractiewaarde. De menging met gemotoriseerd verkeer maakt het op steeds meer plekken onveilig. Conflicten zijn er door druk bestemmingsverkeer, sluipverkeer, toeristisch auto- en motorverkeer en landbouwverkeer. Feitelijk zijn er twee oplossingen: de binnenwegen verkeersluw en fietsvriendelijk maken, en fietspaden aanleggen. Belangrijk is dat die fietspaden goed
uitgevoerd zijn, aansluitend op het gebruik. Samen met andere belangenorganisaties werkt Fietsplatform aan een onderbouwing om de fietsveiligheid op dijken en plattelandswegen te verbeteren.

Lees en zie meer over de situatie op de Langbroekerdijk

Vergelijkbare berichten