Medio februari heeft het Europees Parlement een historische resolutie aangenomen. De Europese Commissie wordt daarin opgeroepen een Europese fietsstrategie te ontwikkelen. Het doel: verdubbeling van het aantal gefietste kilometers in Europa in 2030. Europeon Cyclists’ Federation (ECF), onder meer verantwoordelijk voor de EuroVelo routes, heeft samen met haar belangenbehartigers deze resolutie en de erkenning van de fiets als volwaardige vervoerswijze actief ondersteund. Ook wij zijn als aanspreekpunt voor EuroVelo in Nederland blij met deze ontwikkeling.

EuroVelo in de resolutie

De resolutie bevat een uitgebreide lijst met acties ter ondersteuning van de verdere ontwikkeling van de fiets in Europa als een volwaardige vervoerswijze en een groeiende economische sector. Ook EuroVelo wordt expliciet genoemd: “Het Europees Parlement (…) benadrukt dat fietstoerisme en fietsen in landelijke gebieden moeten worden ondersteund door de ontwikkeling van het EuroVelo-netwerk en zijn 17 routes te versnellen.”

EuroVelo biedt met de langeafstandsfietsroutes in Europa een ruggengraat voor nationale en lokale fietsroutenetwerken, een aantrekkelijk merk voor fietstoerisme in Europa en een inspiratiebron voor de ontwikkeling van fietsen in landelijke gebieden. Het zou op verschillende manieren sterk kunnen profiteren van de erkenning en ondersteuning van een EU-fietsstrategie. Enkele acties uit de resolutie:

  • stimuleren van synergiën tussen fietsen en andere vervoerswijzen, bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van meer plekken voor de fiets in treinen
  • rekening houden met fietsen bij de aanleg of verbetering van infrastructuur
  • aanmoedigen lidstaten en lokale overheden om meer te investeren in de aanleg van fietsinfrastructuur
  • stimuleren projecten in de fietsindustrie en aanverwante sectoren zoals mobiliteit, toerisme, gezondheid en sport
  • uitroepen van 2024 tot Europees Jaar van de Fiets.

Volgende stappen voor EU-fietsstrategie

De resolutie zal de steun nodig hebben van de lidstaten. Er zijn er al 11 die de door België geleide Europese Fietsverklaring hebben ondertekend. Daarin staat een oproep tot een EU-actieplan om prioriteit te geven aan fietsen. Meer lidstaten zullen waarschijnlijk volgen.

Lees het volledige artikel op de site van EuroVelo

Vergelijkbare berichten