Categorie
Onderwerp
Maand
Vernieuwing portal nederlandfietsland.nl

Vernieuwing portal nederlandfietsland.nl

www.fietsplatform.nl › Vernieuwing portal nederlandfietsland.nl

Onze publieksportal nederlandfietsland.nl is vernieuwd en biedt nog meer informatie en inspiratie. Achter de schermen hebben we de losse LF-websites geïntegreerd. Dit is efficiënter in beheer, maar belangrijker: bezoekers krijgen zo meer bruikbare informatie, en dat in maar liefst zes talen.

Gemeente Oss neemt voortouw voor instandhouding Maasveren

Gemeente Oss neemt voortouw voor instandhouding Maasveren

www.fietsplatform.nl › Gemeente Oss neemt voortouw voor instandhouding Maasveren

Het college van de gemeente Oss wil de komende acht jaar jaarlijks 37.500 euro uittrekken voor de veren over de Maas. Hiermee komen de vijf Maasveren voorlopig in rustig vaarwater. De Veerpontencoalitie is blij met de constructieve houding van Oss, West Maas en Waal en Maasdriel.

Herijking kwaliteitskader fietsroutenetwerken
|

Herijking kwaliteitskader fietsroutenetwerken

www.fietsplatform.nl › Herijking kwaliteitskader fietsroutenetwerken

Op 9 april organiseerden we een Vakberaad met en voor de routebureaus, specifiek over de herijking van het kwaliteitskader voor de fietsroutenetwerken. We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst, met een waardevolle inbreng vanuit de routebureaus – het onderwerp leeft en de herijking voorziet in de behoeftes.

Geslaagd openingsfeestje fietsseizoen

Geslaagd openingsfeestje fietsseizoen

www.fietsplatform.nl › Geslaagd openingsfeestje fietsseizoen

Afgelopen zaterdag was het prachtig fietsweer. Als Alliantie Samen Fietsen grepen we dit moment aan om fietsers en andere weggebruikers op te roepen rekening met elkaar te houden: “Fiets vriendelijk, dan gebruikt iedereen het fietspad veilig en met plezier.” Het complimententeam van de Alliantie Samen Fietsen strooide met kudos en complimenten aan alle fietsers die voorbijkwamen.

NVTO belicht vrijetijdsbesteding Nederlanders

NVTO belicht vrijetijdsbesteding Nederlanders

www.fietsplatform.nl › NVTO belicht vrijetijdsbesteding Nederlanders

Het recent verschenen Nederlandse Vrijetijdsonderzoek (NVTO) belicht uitgebreid de vrijetijdsbesteding van Nederlanders. Het NVTO – een opvolger van het eerdere CVTO – kijkt naar de participatiegraad, meest ondernomen activiteiten en bestedingspatronen. Fietsen staat op nummer twee, met 250 miljoen activiteiten.

Aantal fietsdoden wederom hoog: paden en wegen moeten veiliger
|

Aantal fietsdoden wederom hoog: paden en wegen moeten veiliger

www.fietsplatform.nl › Aantal fietsdoden wederom hoog: paden en wegen moeten veiliger

Uit CBS-cijfers blijkt dat voor het vierde jaar op rij meer fietsers (270) dan inzittenden van personenauto’s (194) omkwamen in het verkeer. Een zeer zorgelijke ontwikkeling volgens het Fietsplatform. Er is werk aan de winkel om het fietsen veilig en aantrekkelijk te houden.

Mijlpaal: Europese FietsVerklaring getekend

Mijlpaal: Europese FietsVerklaring getekend

www.fietsplatform.nl › Mijlpaal: Europese FietsVerklaring getekend

Op 3 april hebben de Europese Raad, Commissie en Parlement de Europese Verklaring over fietsen ondertekend. Deze erkent fietsen als een volwaardige vervoerswijze en beschrijft fietsen als een van de “meest duurzame, toegankelijke en inclusieve, goedkope en gezonde vormen van transport en recreatie, en het cruciale belang ervan voor de Europese samenleving en economie.”

Fietsplatform met veerponten en dijkwegen op Nationaal Fietscongres 2024

Fietsplatform met veerponten en dijkwegen op Nationaal Fietscongres 2024

www.fietsplatform.nl › Fietsplatform met veerponten en dijkwegen op Nationaal Fietscongres 2024

Al sinds 2012 komen fietsprofessionals uit Nederland en België voor de zomer samen om te leren, te ontmoeten, oplossingen en vraagstukken te bespreken maar vooral elkaar te inspireren. Dit jaar verzorgt Fietsplatform niet één, maar twee workshops.