Categorie
Onderwerp
Maand
Kenniscafé – De impact van het verdwijnen van veerponten

Kenniscafé – De impact van het verdwijnen van veerponten

www.fietsplatform.nl › Kenniscafé – De impact van het verdwijnen van veerponten

Mede dankzij de lobby van de Veerpontencoalitie is er onderzoek gedaan naar het functioneren van de Nederlandse veren. De resultaten over de impact van het verdwijnen van veerponten worden tijden een kenniscafé vanuit Tour de Force gepresenteerd.

Nuttige jaaroverleggen LF-routes

Nuttige jaaroverleggen LF-routes

www.fietsplatform.nl › Nuttige jaaroverleggen LF-routes

Afgelopen weken hebben we in vier online jaaroverleggen bijgepraat met stakeholders van de nieuwste LF-routes. In december was het LF Maasroute overleg, gevolgd door overleggen van de LF Zuiderzeeroute, LF Waterlinieroute en LF Kustroute in januari. Vertegenwoordigers vanuit provincies, gemeenten, routebureaus en DMO’s haakten aan.

Minder plannen voor vakantie in eigen land

Minder plannen voor vakantie in eigen land

www.fietsplatform.nl › Minder plannen voor vakantie in eigen land

Uit onderzoek blijkt dat 85% van de Nederlanders van plan is in 2024 op vakantie te gaan; vorig jaar was dit nog 79%. Ruim 25% heeft ook al een vakantie geboekt. Het aandeel Nederlanders dat van plan is een vakantie in eigen land door te brengen is wel gedaald, van 27% vorig jaar naar 20% dit jaar.

Nieuw kennisrapport recreatief fietsen

Nieuw kennisrapport recreatief fietsen

www.fietsplatform.nl › Nieuw kennisrapport recreatief fietsen

Als Fietsplatform verzamelen we cijfers over recreatief fietsen, doen aanvullend onderzoek en zetten actief in op kennisdeling. Onze Landelijke kennisrapportage Recreatief fietsen sluit daar naadloos bij aan. Dit jaar voor het eerst met een bundeling en vergelijking van zowel landelijke als provinciale onderzoekscijfers.

Friezen fietsen vaker recreatief dan Limburgers

Friezen fietsen vaker recreatief dan Limburgers

www.fietsplatform.nl › Friezen fietsen vaker recreatief dan Limburgers

PERSBERICHT – Het recreatieve fietsen zit al jaren in de lift: we fietsen vaker, langer en verder. Maar hoe vaak, hoe veel en hoe ver eigenlijk? En wat zijn de effecten? Voor het eerst wordt in het zojuist verschenen Kennisrapport Recreatief fietsen onderscheid gemaakt tussen landelijke en provinciale onderzoekcijfers.