kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen

Nieuws

Routebureau Utrecht blijft recreatieve netwerken borgen

Gepubliceerd op 29 november 2022

Goed nieuws voor de borging van de fiets-, wandel- en vaarroutes in provincie Utrecht. De 26 Utrechtse gemeenten en provincie Utrecht hebben de samenwerking in het Routebureau Utrecht herbevestigd. Het Routebureau zorgt voor beheer, ontwikkeling en informatie & marketing van de recreatieve routenetwerken. Per 2023 wordt het Routebureau ondergebracht bij de provincie Utrecht.

lees verder >

25 jaar EuroVelo routes

Gepubliceerd op 28 november 2022

Op 21 november 2022 bestond EuroVelo 25 jaar en vierde dit met een groot online symposium. De geschiedenis van de internationale langeafstandsroutes voert terug naar 1997, en zelfs nog eerder als je de projectjaren meetelt. Inmiddels is een wijdvertakt netwerk aan Europese routes ontwikkeld, in verschillende fases van uitvoering. Enkele routes lopen door Nederland, bijvoorbeeld de Internationale Kustroute, Maasfietsroute en Rijnfietsroute. Fietsplatform werkt dan ook al jaren samen met EuroVelo. Als nationaal coördinator vertegenwoordigen wij Nederland bij internationale overleggen.

lees verder >

Persbericht - Recreatief routeaanbod moet planologisch beschermd worden

Gepubliceerd op 24 november 2022

Steeds vaker zorgt drukte op het fietspad voor een negatieve ervaring van een fietstocht. De basisoplossing zit in het op peil houden van het aanbod van paden en wegen. Maar er zijn meer knoppen om aan te draaien. Het geleiden en spreiden van gebruiksstromen kan volgens Fietsplatform, ANWB, Fietsersbond en wielersportbond NTFU een belangrijke bijdrage leveren aan het beheersbaar houden van de drukte op het fietspad. Daarom vragen de samenwerkende organisaties om blijvende investeringen en planologische bescherming van het huidig routeaanbod. 

lees verder >

Persbericht: Onvoldoende perspectief fietsen en wandelen Afsluitdijk

Gepubliceerd op 21 november 2022

Er moeten meer mogelijkheden komen om fietsen en wandelen mogelijk te maken tijdens de renovatie van de Afsluitdijk. Zo laten Fietsplatform, Wandelnet, wielersportbond NTFU en Fietsersbond vandaag weten in een brief aan de leden van de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer. De organisaties zijn intensief betrokken geweest bij de verkenning van alle mogelijkheden om het fietsen en wandelen uit te breiden, maar zijn teleurgesteld in de uitkomsten van de besluitvorming door minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat). Daarom vragen ze aandacht voor de adviezen die begin dit jaar gedaan zijn aan Rijkswaterstaat.

lees verder >

zichtbaar: 17 t/m 20 van de 845