kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen

Nieuws

Fietsplatform start fietsvakantieonderzoek

Gepubliceerd op 27 november 2018

Het Fietsplatform zet via diverse kanalen een fietsvakantieonderzoek uit en benadert daarmee zoveel mogelijk fietsers die wel eens een fietsvakantie hebben ondernomen. De uitkomsten worden nadien gecombineerd met gegevens uit landelijke onderzoeken zoals het CVO en CVTO. Zo ontstaat er meer inzicht in onder andere het aantal fiets(trek)vakanties, het gedrag en profiel van de vakantiefietsers, het gebruik van LF-routes en bestedingen.

lees verder >

Jaarlijkse stuurgroepmeeting EuroVelo 15 Rijnfietsroute

Gepubliceerd op 19 november 2018

Op 16 november kwam de stuurgroep van de EuroVelo15 Rijnfietsroute bijeen in Frankfurt. Alle partners van aanliggende landen en deelstaten waren aanwezig. Het Fietsplatform vertegenwoordigde Nederland.

lees verder >

Fietsers zeer tevreden over fietsknooppuntennetwerk Noord- en Midden-Limburg

Gepubliceerd op 13 november 2018

Routebureau Noord- en Midden-Limburg heeft voor de derde keer onderzoek gedaan onder de gebruikers van het fietsknooppuntennetwerk. De eerste twee onderzoeken (uit 2014 en 2016) leverden mooie resultaten op die dit jaar geëvenaard zijn. Ruim 90% van de gebruikers is zeer tevreden over de bewegwijzering, de routing en het onderhoud.

lees verder >

Kennisdeling tijdens werkbezoek in Denemarken

Gepubliceerd op 30 oktober 2018

Tijdens een werkbezoek aan zusterorganisatie Dansk Cykelturisme en aan Universiteit Kopenhagen op 24 oktober jl. heeft het Fietsplatform haar kennis en expertise rondom de fietsrecreatie en de Nederlandse fietsroutestructuur breed kunnen delen.

lees verder >

zichtbaar: 17 t/m 20 van de 575