kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen
Nieuws

Workshop fietsen buiten de stad op Fietscongres

Gepubliceerd op donderdag 24 juni 2021

Workshop fietsen buiten de stad op Fietscongres

Tijdens het Nationaal Fietscongres op 17 juni a.s. verzorgde Fietsplatform voorzitter Paulus Jansen de workshop 'Fietsen buiten de stad: de weg omhoog.' Fietsen in de stad heeft groeiende aandacht. Maar hoe maken we fietsen in het buitengebied aantrekkelijker? Het Fietsplatform wil zich hier samen met bondgenoten over buigen. Wij zien namelijk volop kansen voor de weg omhoog.

In zijn workshop gaf Paulus Jansen - zelf enthousiast fietser - veel praktijkvoorbeelden en suggesties. Denk daarbij aan het geven van prioriteit aan fietsers aan één zijde bij wegen langs water. Of het hanteren van een 30km regime op binnenwegen die deel uitmaken van het fietsroutenetwerk. Een van de circa 15 deelnemers, Jeanette van 't Zelfde van ANWB bracht via de chat nog een klein onderzoek in over fietsen op landwegen onder ANWB-leden.

Beplantingsprogramma langs fietsroutes zouden ook een verrijking kunnen zijn. Daarvan werd in de chat gezegd: "Is aankleding door groen langs snelfietspaden ook belangrijk? Dit is wat minder recreatief?". "Als je andersom denkt, dus groen aankleden van snelfietspaden, dan wordt het vanzelf aantrekkelijk voor recreatief fietsen, en ook voor de forens." zo reageerde Jeanette van 't Zelfde.

Tijdens de workshop werd een tiental stellingen ingebracht waar online op gestemd kon worden. Zoals deze: Voetveren met een kleine maaswijdte, die minstens 7 maanden per jaar, ook in het weekend en met voldoende frequentie varen, zijn een essentiële schakel in aantrekkelijke fiets- en wandelnetwerken. Driekwart was het hiermee eens. Perry Ceelen, procesmanager mobiliteit bij Regio Rivierenland benadrukte nog de noodzaak: "Het voortbestaan van veerponten (in Gelderland) staat op de tocht! Meer aandacht hiervoor is zeer belangrijk!"

Overall waren de meeste deelnemers het erover eens dat er een samenhangend beleid moet komen ter bevordering van het fietsen buiten de stad, waarbij alle overheidslagen samenwerken en hun geldstromen bundelen. Over de maatregelen verschillen de meningen. Het plan wordt nu verder uitgewerkt. We zullen als Fietsplatform blijven bepleiten dat maatregelen rondom ruimtelijk beleid, mobiliteit, landschap, sport/bewegen, toerisme/recreatie en handhaving in samenhang worden ingevoerd.

Aan het eind van de sessie werd Paulus bedankt voor zijn inbreng en inspiratie. Dank ook voor Myron ter Haar van Wielersportbond NTFU die moderator was van de chat..