kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen
Nieuws

Van LF-netwerk naar LF-icoonroutes: een update

Gepubliceerd op vrijdag 29 november 2019

Van LF-netwerk naar LF-icoonroutes: een update

Dit voorjaar was de LF Maasroute de eerste route die we konden lanceren als LF-icoonroute. Passend in de transitie van LF-netwerk naar een reeks aansprekende nationale icoonroutes. De LF Kustroute en LF Zuiderzeeroute staan nu in de steigers: achter de schermen wordt gewerkt aan de nieuwe website en routepublicatie. Aan de regio's hebben we input voor de POI's opgevraagd. Ook de nieuwe bewegwijzering is in voorbereiding. Opening van beide routes staat gepland voor voorjaar 2020.

Een adviescommissie LF-routes denkt mee welke routes hierna komen. De commissie heeft vertegenwoordigers vanuit verschillende invalshoeken: ANWB, Fietsersbond, provincies en routebureaus. NBTC Holland Marketing zal op afstand input geven, meedenken en ook meewerken aan de promotie van de routes.

Voorafgaand aan de eerste commissiebijeenkomst hebben we als Fietsplatform een eigen verkenning gedaan. Een groslijst van ideeën op basis van kennis hier in huis en ervaringen van LF-fietsers, is verzameld. Daarnaast vroegen we provincies, routebureaus en DMO’s naar hun ideeën voor kansrijke routes of thema’s. Tijdens de eerste bijeenkomst van de adviescommissie op 25 november in Amersfoort zijn de ideeën besproken en getoetst. Ook over de sanering van LF-routes of routedelen denken ze mee.