kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen
Nieuws

Tour de Force kenniscafé Dimensionering recreatieve fietsroutes

Gepubliceerd op dinsdag 29 juni 2021

Tour de Force kenniscafé Dimensionering recreatieve fietsroutes

Vanuit het thema ‘Hoogwaardig Fietsnetwerk’ organiseerde Tour de Force in samenwerking met het Fietsplatform op 8 juni 2021 een kenniscafé over de Dimensionering van Recreatieve Fietsroutes. Ruim 70 professionals uit de wereld van fietsmobiliteit én recreatief fietsen namen deel, waaronder diverse routebureaus. De bijeenkomst was voor ons alleen daarom al geslaagd, vanuit het doel om beide werelden dichter bij elkaar te brengen, en te kijken hoe we meer kunnen samenwerken.

Tijdens het kenniscafé bespraken we verkregen inzichten van de provincies Utrecht en Noord-Holland over veel gebruikte recreatieve routes, drukke momenten, en de bereikbaarheid van groen en recreatie vanuit de stad. In opdracht van Tour de Force heeft DAT.Mobility de recreatieve en utilitaire netwerken van de provincies Utrecht en Noord-Holland in beeld gebracht. Danique Gommers en Rens van Vilsteren van DAT.Mobility gaven toelichting op de analyse en uitkomsten. Bespiegelingen op de uitkomsten van het onderzoek werden gegeven door Jan Albert de Leur (Provincie Noord-Holland) en Rosa Ramondt (Provincie Utrecht). Met alle deelnemers werd vervolgens besproken: Wat leert dit ons? Hoe kunnen we uitkomsten uit dit onderzoek gebruiken, bijvoorbeeld voor het Nationaal Toekomstbeeld Fiets?

Het kenniscafé is terug te kijken via de website van Fietsberaad