kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen
Nieuws

Terugblik Congres Nederland Fietsland: feit of fictie?

Gepubliceerd op woensdag 5 maart 2014

start fietscongres 2014 - foto Jos Vranken

Op 4 maart organiseerden ANWB, NBTC Holland Marketing en Fietsplatform een vakcongres over het recreatieve fietsen in Nederland. Daarbij presenteerden Tweede Kamerleden Paulus Jansen (SP), Duco Hoogland (PvdA) en Sander de Rouwe (CDA) hun initiatiefnota ‘Een stap vooruit’, met tientallen voorstellen voor de uitbouw en betere benutting van het Nederlandse fiets- én wandelnetwerk.

Permanent onderdeel marketingactiviteiten
Guido van Woerkom, hoofddirecteur van de ANWB, en Jos Vranken, directeur van NBTC Holland Marketing verzorgden de aftrap van het congres. De ANWB wees met name op de noodzaak om de veiligheid van de fietspaden te verbeteren. Het intensieve gebruik en de toegenomen snelheidsverschillen – vooral door de groei van het aantal elektrische fietsen – vragen hier om. NBTC Holland Marketing gaf aan het fietsen volop te gaan integreren in de promotieactiviteiten. 2014 is hiervoor het startjaar, maar de bedoeling is dat dit een permanent onderdeel van de marketingactiviteiten wordt. Hierbij zal nauw worden samengewerkt met het Fietsplatform.

Vermaard Zwitserse model
Lukas Stadtherr, vertegenwoordiger van SchweizMobil – een zusterorganisatie van het Fietsplatform - gaf tekst en uitleg over het inmiddels vermaarde ‘Zwitserse model’ wat betreft de productontwikkeling en vermarkting van de routenetwerken in Zwitserland, onder meer voor wandelen én fietsen. Hij zoomde daarbij ook in op het geheim van het succes: kwaliteit, eenvoud en vooral samenwerking. 26 sterk op hun eigenheid gestelde Kantons hebben de krachten gebundeld, daarbij gesteund door de federale overheid en middelen uit de markt. Samen maken ze actief genieten van Zwitserland tot een klinkend succes.

Initiatiefnota Kamerleden 
fietscongres 2014 - foto Duco HooglandDe drie Tweede Kamerleden presenteerden vervolgens hun initiatiefnota. Zij springen nadrukkelijk in de bres voor de fiets- en wandelnetwerken, voor de kwaliteit en de promotie daarvan en voor een efficiënte organisatie. Gepleit wordt voor herstel van structurele landelijke financiering van de publieke basistaken van de landelijke routestichtingen – versnippering van deze financiering ligt volgens hen gezien de aard van de activiteiten en de omvang van het benodigde budget niet voor de hand. Tal van andere concrete voorstellen worden gedaan: van het beter beschermen van routes tegen doorsnijding tot en met het verbeteren van de aansluiting op openbaar vervoer. En zeker ook op versterking van de promotie van Nederland Fietsland in het buitenland.

Pleidooi voor versterken samenwerking
In een debat met panelleden (Hugo van der Steenhoven, directeur Fietsersbond; Jurriaan de Mol, directeur RBT KAN; Ard van der Tuuk, Gedeputeerde Drenthe; Paulus Jansen, Tweede Kamerlid SP en Linda van der Eijck, directeur VVN) en de zaal werd een aantal stellingen behandeld. Een krachtig pleidooi van een ieder klonk om vooral de samenwerking te versterken en versnippering te voorkomen. Dit werd alom als dé voorwaarde gezien om Nederland fietsland, het goud dat we hiermee in handen hebben, te verzilveren.

Fietsvak
foto rondleiding FietsvakHet congres was gecombineerd met de FietsVak, de jaarlijkse tentoonstelling die de RAI Vereniging organiseert voor de fietsbranche. De deelnemers aan het congres konden tijdens een rondleiding over de beurs kennismaken met de laatste trends en ontwikkelingen.