kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen
Nieuws

Samenwerkingsovereenkomst Internationale Maasfietsroute

Gepubliceerd op vrijdag 30 januari 2015


foto bestuurlijk overleg Internationale MaasfietsrouteOp 29 januari vond in Maastricht een bestuurlijk overleg plaats over de internationale Maasfietsroute. Bestuurders van overheidsinstanties uit de drie betrokken landen, van de bron tot de monding van de Maas tekenden een samenwerkingsovereenkomst. Inzet is om in ieder geval dit jaar en volgend jaar activiteiten te ontwikkelen waarmee een Maasfietsroute tussen de bron in de Franse Vogezen en de monding in de Noordzee bij Hoek van Holland tot stand komt en voor een groot publiek wordt ontsloten.

Vanuit Nederland wordt het project gesteund door de vier Maasprovincies en/of de Maasgemeenten. Het Fietsplatform vertegenwoordigt Nederland in de internationale stuurgroep. Basis voor de Nederlandse inbreng vormen de twee bestaande thematische lange-afstand routes: LF3 Maasroute en LF12 Maas- en Vestingroute. Deze aansluitende, in twee richtingen bewegwijzerde kwaliteitsroutes vormen al een doorgaande fietsroute tussen Maastricht en Maassluis/Hoek van Holland.

Het project voorziet in een aantal promotieactiviteiten, waaronder een wervend-informatieve website en een flyer. Deze zullen in 2016 worden gepresenteerd. Behalve in Nederland is de route ook in België al grotendeels gerealiseerd en bewegwijzerd. Gepland is om in maart op de Nederlands-Belgische grens de markering te koppelen. In Frankrijk is de route in het noorden goed ontwikkeld. Meer naar het zuiden is nog sprake van 'werk in uitvoering'. Een logo is ontwikkeld voor de herkenbaarheid van de route, deze zal op strategische plaatsen worden gebruikt.