kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen
Nieuws

Leuke route stimuleert forens om te kiezen voor een elektrische fiets

Gepubliceerd op dinsdag 4 december 2018


foto FietsberaadOnderzoeker Paul Plazier van de Universiteit Groningen volgde een paar weken lang 24 elektrische woonwerkfietsers rond de stad Groningen en vroeg hun uitgebreid naar de redenen waarom ze een elektrische fiets zijn gaan gebruiken om naar het werk te fietsen. Iedere deelnemer droeg daarvoor twee weken lang een gps-tracker met zich mee. Hiermee werden alle reisbewegingen vastgelegd, zowel met e-fiets als met andere vervoermiddelen. Uit de interviews bleek dat 19 van de 24 deelnemers vóór aanschaf van de e-fiets met de auto naar werk reisden. Drie deden dit per fiets, en twee per bus.

Aanleiding voor aanschaf van een e-fiets was meestal een verandering in de werk- of privésfeer. Of een tegemoetkoming vanuit de werkgever. Duurzaamheid vormde daarbij geen motief, maar gezondheidswinst was dit wel.

Uit de studie bleek dat aanschaf van de e-fiets daadwerkelijk leidde tot de vervanging van ritten die voorheen per auto en ov werden gemaakt. Volgens de e-fietsers bracht elektrisch fietsen naar werk hen de voordelen van regulier fietsgebruik (zoals buiten zijn, fysieke inspanning, onafhankelijkheid) terwijl het de nadelen ervan temperde (bv. overmatige inspanning, lange reistijd). Dit onlangs het feit dat ritten per e-fiets naar het werk aanzienlijk langer duurden dan per auto. De reistijd vergeleken met de bus scheelde niet veel.

Uit de interviews kwam naar voren dat het merendeel van de e-fietsers bereid zou zijn nog langer te doen over hun rit naar werk, als dat betekende dat ze wel met de e-fiets konden blijven komen. Gemiddeld achtten ze 19 minuten extra reistijd acceptabel, bovenop hun huidige gemiddelde reistijd van 38 minuten.

Opvallend is de rol van beleving en fietsplezier, zo constateert Paul Plazier. Dit speelde een belangrijke rol in de keuze om dagelijks te fietsen, en in de routekeuze. Zo bleek dat plezierige, rustgevende routes werden verkozen boven snelle en directe snelfietsroutes, zelfs als men hierdoor langer onderweg was.

De deelnemers gaven aan vaker de auto te gebruiken als de werkafspraken verder weg waren, als ze meerdere bestemmingen moesten combineren, of als ze hun kinderen moesten afzetten of ophalen. Een tweede belangrijk element in de dagelijkse keuze was het weer. Een beetje regen vond men niet erg, maar als voor de hele dag zware regen was voorspeld koos men vaker de auto. Interessant genoeg werd regen op de terugweg minder erg bevonden dan regen tijdens de rit naar werk.

Bron: fietsberaad.nl