kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen
Nieuws

Klap op projectplan LF Kustroute

Gepubliceerd op maandag 28 oktober 2019

Klap op projectplan LF Kustroute

Betrokken partners, zinvolle inbreng én een goedgekeurd projectplan. We kijken terug op een geslaagd partneroverleg voor de LF Kustroute, met betrokkenen vanuit de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en Groningen.

Op de agenda stond het projectplan met onder andere het voorgestelde tracé, de nieuwe bewegwijzering en de ontwikkeling van de service- en informatieproducten. Nu het plan door alle aanwezigen is goedgekeurd kunnen we verder met de voorbereidingen en uitwerking. Een afspraak voor een volgend partneroverleg is ook gemaakt.

De LF1 Noordzeeroute en LF10 Waddenzeeroute vormen de basis voor deze nieuw te ontwikkelen LF-icoonroute. Samen met de (regio)partners bouwen we verder aan het succes van fietsen langs de kust.