kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen
Nieuws

Kennisdeling tijdens werkbezoek in Denemarken

Gepubliceerd op dinsdag 30 oktober 2018

foto presentatie Eric Nijland Fietsplatform bij universiteit Kopenhagen

Tijdens een werkbezoek aan Denemarken op 24 oktober jl. heeft het Fietsplatform haar kennis en expertise rondom fietsrecreatie en de Nederlandse fietsroutestructuur breed kunnen delen.

In de ochtend sprak directeur Eric Nijland bij zusterorganisatie Dansk Cykelturisme en de Deense Fietsersbond. Bij deze meeting waren ook vertegenwoordigers van de Deense nationale ‘road authority’ en Visit Denmark aanwezig. Er is in Denemarken veel interesse voor de Nederlandse fietsroutestructuur en voor onze rol als systeembeheerder, met bijbehorende landelijke 'instrumenten' als routedatabank, meldsysteem en Kwaliteitsmonitor. Recreatieve fietsroutes worden in Denemarken gezien als onderdeel van de fietsinfrastructuur. Maar de samenwerking op en tussen de verschillende niveaus (nationaal-regionaal-lokaal) is niet sterk georganiseerd. Nederland vervult een voorbeeldrol. “In terms of how to organize, develop and promote cycling tourism we are looking more and more into the Dutch way of doing things”, aldus Jesper Pørksen van Dansk Cykelturisme. “When looking back ten years from now, I think this day will stand out as one of the important ones when it comes to both a strong coordination of cycling tourism and junction routes in Denmark.” Dansk Cykelturisme wil voorjaar 2019 een werkbezoek en excursie in Nederland organiseren, in samenwerking met het Fietsplatform. Een vergelijkbaar werkbezoek zal eind november ook al plaatsvinden. Dan komt de Duitse ADFC (afdelingsleider toerisme en directeur) op bezoek bij het Fietsplatform, onder andere om kennis te nemen van onze visie op LF-icoonroutes.

foto presentatie Eric Nijland Fietsplatform universiteit Kopenhagen

’s Middags verzorgde Eric Nijland op uitnodiging van de Universiteit van Kopenhagen een presentatie. Dit in het kader van een project van de Universiteit en de Deense rijksoverheid  om het actieve toerisme in Denemarken beter te organiseren. De presentatie diende als introductie voor aansluitende workshops. “It functioned as a common reference and was inspiring and many references were made to the Dutch cycle network and the cooperation between the involved partners“ – aldus de Universiteit in hun terugkoppeling.