kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen
Nieuws

Internationale initiatieven

Gepubliceerd op vrijdag 3 februari 2006

Het Fietsplatform is momenteel betrokken bij vier verschillende Europese routeprojecten. Het zijn alle vier op zichzelf staande initiatieven: 

  • North Sea Cycle Route (NSCR)
  • Internationale Rijnroute (van bron tot monding)
  • Internationale Rivierenroute (geen Nederlandse aansluiting, wel afstemmingsvraagstuk)
  • Internationale Euroroute R1 (Duits initiatief, aansluitend op onze LF4)

Duidelijk blijkt hieruit het gemis van een Europees coördinatiepunt. Het risico is groot dat het wiel op verschillende plaatsen opnieuw uitgevonden wordt en dat er langs elkaar heen gewerkt wordt. Zo kijken  alle initiatieven opnieuw naar uniformering van bewegwijzering en naar een gemeenschappelijk marketing- en promotieplan. Het Fietsplatform pleit in dit verband sterk voor uitbreiding van de rol van de bestaande Europese fietsorganisatie ECF (European Cyclists' Federation), in een richting waarbij optimaal ruimte wordt geboden aan kennisuitwisseling. We zijn hierover met deze organisatie in gesprek.

Overigens is het opvallend dat dit soort mega-routeprojecten een heel positieve uitwerking hebben op de onderliggende nationale routes. Dit vormt ook de reden om bij deze initiatieven aan te haken. De internationale Noordzeeroute bijvoorbeeld (de NSCR) blijkt enorm tot de verbeelding te spreken. Dit zal zonder meer een positief effect hebben op het gebruik van onze LF1 Noordzeeroute en LF10 Waddenzeeroute, die deel uitmaken van deze 6000 km metende internationale route. Momenteel wordt hard gewerkt aan de realisatie van een compleet vernieuwde website van de North Sea Cycle Route. Deze zal begin mei de lucht in gaan en vervangt dan de huidige website.