kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen
Nieuws

Forse stijging gebruik e-bike

Gepubliceerd op dinsdag 13 oktober 2020

Forse stijging gebruik e-bike

In de afgelopen jaren is het gebruik van de e-bike fors gestegen, vooral bij mensen onder de 65 jaar. Zo blijkt uit de brochure 'Fietsfeiten: nieuwe inzichten' van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). De brochure presenteert een overzicht met nieuwe inzichten en actuele gegevens over het fietsgebruik. 

Zo ging in 2019 ongeveer 18% van de fietsverplaatsingen met een e-fiets, tegenover 8% in 2013. Van de afgelegde fietsafstand ging 26%)met de e- bike. In 2013 was dit 12%. Ook wordt de e-bike steeds populairder voor woonwerkverkeer: 23% van de afgelegde afstand op de e-bike is inmiddels voor woonwerkverkeer.

Over de periode 2010-2019 is het aandeel fiets (normale fiets en e-bike samen) in de verplaatsingen die Nederlanders maken nauwelijks veranderd. Van alle verplaatsingen wordt 28% per fiets afgelegd. Het aandeel fiets in verplaatsingen binnen de grote gemeenten steeg wel. Verder is het verschil in fietsgebruik tussen mensen met een Nederlandse achtergrond en mensen met een migratieachtergrond tussen 2010 en 2019 kleiner geworden.

Tijdens de coronacrisis is het gebruik van de fiets (ritten per persoon per dag) vrij stabiel in vergelijking met de periode voor de crisis. Ook heeft het oordeel over de fiets niet geleden onder de coronacrisis en denken mensen onveranderd positief over de fiets.

Dit laatste sluit ook aan bij het onderzoek dat Fietsplatform deed onder het Nederland Fietsland fietserpanel. Uit dat onderzoek bleek daarnaast dat ruim 70% van de respondenten van plan was om dit jaar op fietsvakantie te gaan. Van deze groep koos ruim 58% ervoor om één of meerdere fietsvakanties in Nederland in plaats van in het buitenland door te brengen. Echter niet iedereen pastte hun plannen voor een fietsvakantie aan; 29% van de respondenten gaf aan dat corona weinig tot geen effect heeft op hun vakantiegedrag. 

> lees meer en download KiM brochure Fietsfeiten - nieuwe inzichten