kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen

Nieuws

Groot Gelders Verendebat: provincie verantwoordelijk voor regierol

Gepubliceerd op 30 januari 2023

Afgelopen vrijdagmiddag vond in ’t Veerhuis in Opheusden het Groot Gelders Verendebat plaats. Naast tien provinciale politieke partijen, waren ook vertegenwoordigers van de oevergemeenten, exploitanten van Gelderse veerponten en de veerpontencoalitie aanwezig. Wie gaat de veerpontjes in de vaart houden? Dat vroegen we - samen met alle andere organisaties die zich inzetten voor de pontjes - aan de Gelderse politici. 

lees verder >

Al zestien TOP-locaties in Friesland

Gepubliceerd op 24 januari 2023

Recreatieschap Marrekrite timmert hard aan de weg met realisatie van TOP-locaties in Friesland. Vanaf deze winter zijn er al zestien Toeristische Overstappunten te vinden. Er volgen er meer om tot een provinciedekkend netwerk te komen. De TOP's zijn ideaal om een fietsroute, wandeling of vaartocht te starten. De bereikbaarheid is altijd goed, en op de meeste locaties zijn horeca en toiletvoorzieningen aanwezig. 

lees verder >

Activiteitenoverzicht met terugblik op 2022

Gepubliceerd op 20 januari 2023

Het jaar is vliegend van start gegaan met twee grote acties op het gebied van de belangen van de fietser: de Gelderse veren en de Noord-Hollandse stuifduinen. Maar we blikken ook nog even terug op 2022. Wat heeft het jaar ons en vooral de recreatieve fietser gebracht? De belangrijkste resultaten bundelden we in ons Activiteitenoverzicht - Terugblik 2022. Een compacte voorloper van het jaarverslag dat medio 2023 verschijnt.

lees verder >

Persbericht - Behoud de veerponten in Gelderland!

Gepubliceerd op 12 januari 2023

Het Gelders Verenfonds, dat via subsidies de exploitatietekorten van veerponten aanvult, raakt leeg. De provincie Gelderland wil geen financiële bijdrage meer leveren aan het fonds. Hierdoor dreigt extra prijsverhoging voor gebruikers, minder varen of zelfs verdwijnen voor tientallen ponten. Tienduizenden inwoners, scholieren, fietsers en wandelaars worden hier de dupe van. De Veerpontencoalitie van ANWB, Fietsersbond, Fietsplatform, NTFU, TeVoet, Vrienden van de Veerponten en Wandelnet luiden de noodklok en roepen de provincie Gelderland op om met een structurele oplossing voor het behoud van de veerponten te komen.

lees verder >

zichtbaar: 1 t/m 4 van de 845