kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen

Nieuws

Fietsplatform Activiteitenoverzicht 2020 - wat hebben we bereikt?

Gepubliceerd op 25 januari 2021

Het jaar 2020 is een bijzonder jaar om op terug te blikken. Ondanks of 'dankzij' corona is er volop gefietst, onder andere langs de twee nieuwe LF-icoonroutes. Onze landelijke Routedatabank en het Meldpunt routes, beide gezamenlijk met Wandelnet, bleken wederom belangrijke instrumenten om 'de basis' op orde te houden. We bundelden alle behaalde resultaten in ons Activiteitenoverzicht 2020.

lees verder >

Trends in fietstoerisme op International Bicycling Tourism Conference

Gepubliceerd op 19 januari 2021

Wat zijn de trends en ontwikkelingen binnen het fietstoerisme? Tijdens de International Bicycling Tourism Conference (IBTC) op 27 en 28 januari 2021 hoor je er alles over. Eén van de lezingen is van Leon Hoogsteen, productontwikkeling en PR Fietsplatform, en gaat over het in de markt zetten van de LF Zuiderzeeroute.

lees verder >

Oplevering provinciale factsheets recreatief fietsen

Gepubliceerd op 04 januari 2021

Eind december ontvingen elf provincies een op maat gemaakte factsheet ‘Recreatief fietsen 2020’. Dit conform afspraak, als onderdeel van ons Meerjarenprogramma. Het betreft een update en aanpassing van de factsheet van een jaar geleden. De beschikbare nieuwe cijfers vanuit het Continu Vakantie Onderzoek (CVO), verrijkt met extra vragen vanuit het Fietsplatform, zijn hierin opgenomen. Van de andere bron, het Continu Vrijetijds Onderzoek (CVTO), zijn in 2020 geen nieuwe gegevens gekomen.

lees verder >

Ons verhaal van 2020 - terugblik op een bijzonder jaar

Gepubliceerd op 18 december 2020

Op weg naar de laatste dagen van het bijzondere 2020. Een jaar met uitdagingen, waarin we nieuwe ritmes moesten vinden, zakelijk maar ook privé. ‘Samen’ kreeg nog meer lading en betekenis. Met de nodige veerkracht hebben we er samen met onze partners en vrijwilligers voor gezorgd dat de kwaliteit van het unieke landsdekkende routenetwerk goed op orde is gebleven, en dat ondanks - of soms ook 'dankzij' - corona er volop is gefietst. Alvast een kleine terugblik.

lees verder >

zichtbaar: 1 t/m 4 van de 666