Inzet Routedatabank bij Omgevingsvisies

Inzet Routedatabank bij Omgevingsvisies

www.fietsplatform.nl › Inzet Routedatabank bij Omgevingsvisies

In de Routedatabank die wij samen met collega-organisatie Wandelnet beheren, staan zo’n 400 instanties gekoppeld; 75 daarvan gebruiken de data voor consumentendoeleinden. De toepassing van de data is heel verschillend. Bij een recente nieuwe aanvraag tot toegang kwam specifiek het gebruik voor Omgevingsvisies naar voren.

Update fietsroutedata in Routedatabank

Update fietsroutedata in Routedatabank

www.fietsplatform.nl › Update fietsroutedata in Routedatabank

Eerder berichtten we al over onze geslaagde pilot voor stroomlijning van de fietsroutedata in de landelijke Routedatabank. Ook positief is dat we door inhuur van een specialist de achterstond in actualisatie van fietsroutedata via een vereenvoudigd proces handmatig hebben weggewerkt.

Afronding pilot stroomlijning fietsroutedata

Afronding pilot stroomlijning fietsroutedata

www.fietsplatform.nl › Afronding pilot stroomlijning fietsroutedata

Voor stroomlijning van de fietsroutedata in de landelijke Routedatabank hebben we dit jaar met een pilotgroep van route(data)beheerders meerdere werkgroepsessies gehad. Veel aandacht ging uit naar het uniformeren van aangeleverde data. In de laatste, derde sessie lag de focus op het presenteren van de pilotresultaten.

Optimaliseren fietsroutedata landelijke Routedatabank

Optimaliseren fietsroutedata landelijke Routedatabank

www.fietsplatform.nl › Optimaliseren fietsroutedata landelijke Routedatabank

In ons jaarwerkplan 2023 staat o.a. dat we dit jaar het fietsroutedata onderdeel van de Routedatabank willen optimaliseren. Dit gaan we doen samen met een pilotgroep met daarin een afspiegeling van diverse route(data)beheerders. Een eerste overleg met deze groep was op 19 april 2023.