Nuttige jaaroverleggen LF-routes

Nuttige jaaroverleggen LF-routes

www.fietsplatform.nl › Nuttige jaaroverleggen LF-routes

Afgelopen weken hebben we in vier online jaaroverleggen bijgepraat met stakeholders van de nieuwste LF-routes. In december was het LF Maasroute overleg, gevolgd door overleggen van de LF Zuiderzeeroute, LF Waterlinieroute en LF Kustroute in januari. Vertegenwoordigers vanuit provincies, gemeenten, routebureaus en DMO’s haakten aan.

Doorontwikkeling LF-routes

Doorontwikkeling LF-routes

www.fietsplatform.nl › Doorontwikkeling LF-routes

In 2017 is de kiem gelegd voor doorontwikkeling van de LF-routes: van een landelijk netwerk naar een set sterke langeafstandsfietsroutes. De landelijke dekking van regionale knooppuntnetwerken was een natuurlijk moment om het verouderde LF-netwerk aan te pakken. Waar staan we nu?