Voor het stimuleren van kwaliteitsbehoud en -verbetering van fietsmogelijkheden is een landelijk vergelijkend kwaliteitsonderzoek een effectief instrument. Vanuit onze onafhankelijke positie hebben we daarom ook in 2022 weer een landelijke benchmark gedaan naar de kwaliteit van de Nederlandse fietsregio’s, in samenwerking met onze landelijke partners ANWB, Fietsersbond en wielersportbond NTFU. Dit was de zesde editie, in 2012 verscheen de Kwaliteitsmonitor fietsregio’s voor het eerst. Juni 2022 zijn de sterren uitgereikt en in december is ook het rapport afgerond.

Meer nadruk op kwaliteit omgeving en infrastructuur

De Kwaliteitsmonitor heeft al die jaren veel aandacht gekregen, en provincies en regio’s gestimuleerd om de kwaliteit van het fietsroutenetwerk te behouden en verder te verhogen. Daarmee wordt bereikt wat de fietser ook wil: overal goede fietsmogelijkheden, grenzeloos genieten van Nederland Fietsland. De opzet van de Kwaliteitsmonitor is in 2022 gewijzigd.  We zoomden nadrukkelijker in op de kwaliteit van de omgeving en de infrastructuur. En op ontsluiting van het routeaanbod. Ook het waardeoordeel van de fietser woog zwaarder mee.

Gewijzigd sterrenlandschap

Deze nieuwe opzet maakt dat het sterrenlandschap opnieuw is ingericht. Afgelopen zomer is de sterrenverdeling al gepresenteerd. Friesland, Drenthe, Zeeland en Noord-Brabant gaan met 4½ ster aan kop, gevolgd door Groningen, Utrecht en Limburg met 4 sterren. Deze provincies scoren overall meer dan 75% van het maximaal haalbare aantal punten. Flevoland scoort 3½ ster. Winst is er vooral te behalen in de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland, met respectievelijk 3 en 2½ ster, al zijn er grote regionale verschillen. Het groeien naar 5 sterren vormt weer een nieuwe uitdaging.

Rapport met aandachts- en verbeterpunten

Het complete rapport met toelichting en aanbevelingen is nu beschikbaar. Het bevat ook een basisschema met resultaten per onderdeel.
Download rapport
Download basisschema
Download samenvattend schema

Breder perspectief

De Kwaliteitsmonitor fietsregio’s staat niet op zichzelf. We zijn volop aan het focussen op kwaliteit van de mogelijkheden voor het recreatieve fietsen. Zo presenteerden we in aanloop naar de Provinciale Staten verkiezingen de Top 10 recreatief fietsen. We gaven kennissessies rondom onze gereedschapskist recreatief fietsen en schrijven aan onze Toekomstvisie. Het is belangrijk om te blijven investeren in de fietsmogelijkheden, ook in het landelijk gebied. Het draagt bij aan een prettige leef- en verblijfsomgeving, en het zorgt ervoor dat we kunnen ontspannen en bewegen in de buitenlucht.

Vergelijkbare berichten