Gelderse veren: druk bij gebruikers en oevergemeenten te groot risico

Gelderse veren: druk bij gebruikers en oevergemeenten te groot risico

www.fietsplatform.nl › Gelderse veren: druk bij gebruikers en oevergemeenten te groot risico

Op 9 maart 2023 publiceerde VNG Gelderland het rapport ‘Perspectief voor de veren’. In de rapportage wordt een beeld gegeven van het verenbestand in Gelderland en de ontwikkeling van het Verenfonds. De Veerpontencoalitie, bestaande uit ANWB, Fietsplatform, Fietsersbond, NTFU, Te Voet, Vrienden van de Veerponten en Wandelnet, komt met een reactie op het rapport

Gelderse veren: brief aan de leden van de Provinciale Staten rondom coalitieakkoord

Gelderse veren: brief aan de leden van de Provinciale Staten rondom coalitieakkoord

www.fietsplatform.nl › Gelderse veren: brief aan de leden van de Provinciale Staten rondom coalitieakkoord

In een brief vraagt de Veerpontencoalitie, bestaande uit ANWB, Fietsplatform, Fietsersbond, NTFU, Te Voet, Vrienden van de Veerponten en Wandelnet, aandacht voor de situatie van de veerponten in Gelderland. De Veerpontencoalitie zou graag zien dat hierover in het nieuwe coalitieakkoord een passage wordt opgenomen en heeft hiervoor een tekstvoorstel geschreven.