Een enorme berg zand bedreigt het fietspad Blijdensteinsweg tussen Bergen en Schoorl aan Zee. Het fietspad maakt onderdeel uit van de geliefde Langeafstand Fietsroute (LF) Kustroute, de EuroVelo 12 Noordzee Route én het regionale knooppuntennetwerk. Ook de strandopgang Kattendel bij Bloemendaal is niet meer berijdbaar. Dit zijn slechts twee voorbeelden van zandverstuivingen die door natuurbeheerders worden opgewekt met bomenkap, het weghalen van helm en kerven graven. Ook water zorgt voor langdurende afsluitingen.

De opgewekte zandverstuivingen zijn door opdrachtgever provincie Noord-Holland vastgelegd in natuurbeheerplannen, maar hebben zeer negatieve gevolgen voor het fietsnetwerk in de regio. De Fietsersbond, Fietsplatform, ANWB en Wielersportbond NTFU trokken ruim 2 jaar geleden aan de bel. Als organisaties pleiten we voor een oplossing waarbij fietsers juist van de natuur kunnen blijven genieten, in plaats van er door verbannen worden.

Fietsen is gezond, prettig, en goed voor het klimaat. Er zijn genoeg kansen om te zorgen voor een toekomstbestendige duin met ruimte voor zowel de mens als natuur. Behoud van de kwaliteit en de fijnmazigheid van het fietsnetwerk moet een uitgangspunt zijn.

Marina van Dijk, Fietsplatform

Waterfietsen

Ook heeft het gebied te maken met fietspaden die onder water staan. Door klimaatverandering krijgen we hier in de toekomst waarschijnlijk veel vaker en langer mee te maken. Natuurbeheerder PWN ziet afsluiten van de paden als enige oplossing. Sterker, de natuurbeheerder vraagt zich af of de fietspaden misschien niet definitief opgeheven moeten worden. Op Vlieland gaan ze hier heel anders mee om: gemeente, Staatsbosbeer en belangenpartijen sloegen de handen ineen en er werd een fietsbrug met steigerdelen aangelegd.

Goed voorbeeld doet volgen

Acties in de Noord-Hollandse duinen

De landelijk samenwerkende partijen Fietsersbond, Fietsplatform, ANWB en Wielersportbond NTFU kwamen al diverse keren in actie. Ook de lokale Fietsersbonden voerden diverse acties. Op de website van de Fietsersbond kun je in chronologische volgorde lezen welke stappen we hebben ondernomen, en wat er moet gebeuren.

Wij vinden het bizar dat je een vijftig jaar oud fietspad (Blijdensteinsweg) en een tachtig jaar oud fietspad (Kattendel) opoffert voor duinverstuiving. Nu doen ze net of het fietspad de schuld is van de problemen, maar ze hadden voordat ze het proces van duinverstuiving in gang zetten moeten bedenken hoe ze het fietspad open konden houden. Je mag niet zomaar een weg aan de openbaarheid onttrekken.

Ross Goorden, Fietsersbond

Vergelijkbare berichten