Woensdag 22 mei kwam de werkgroep ‘herijking kwaliteitskader’ samen op het kantoor van het Fietsplatform in Amersfoort, een mooie vertegenwoordiging van routebureaus. Op het programma stond de indeling van het kader en de behandeling van de eerste drie aspecten. De belangrijkste vraag volgens John van Echtelt, projectleider Fietsplatform is: “Voor wie doen we het?”. Er was geen twijfel binnen de werkgroep: voor de fietser. Aantrekkelijk en veilig fietsen voor iedereen.

Op basis van vragen, wensen en behoeften van routebureaus haalden we binnen de aspecten ideeën voor invulling op. Er was eensgezindheid over de zeven kwaliteitsaspecten*. Deze indeling vormde ook al de basis voor onze meest recente Kwaliteitsmonitor (2022). De suggestie werd gedaan om ze in volgorde van mate van invloed te zetten. Dit nemen we uiteraard mee. Er werd uitgebreid gediscussieerd over o.a. de kwaliteit van het gekozen tracé, het sturend vermogen van het netwerk en keuzen die we hierin kunnen maken t.b.v. druktespreiding. De ondergrond van paden en wegen (verhard vs onverhard), breedte en toegankelijkheid van paden en wegen. Maar ook de aanwezigheid van informatiepanelen op knooppunten en de vrije ruimte om er te kunnen stilstaan. Al met al was het een geslaagde en informatieve eerste bijeenkomst.

Vervolgstappen

Tijdens deze eerste van twee bijeenkomsten zijn de aspecten ontwerp, infrastructuur en bewegwijzering besproken. Het laden van de overige vier aspecten met streefwaardes staat gepland voor woensdag 12 juni. De zomer gebruiken we om het – met de werkgroep tot stand gekomen – herijkte kwaliteitskader door routebureaus te beoordelen. Op basis van de input ontstaat een actueel kwaliteitskader waar elk routebureau zich op kan richten. Het streven is om in september een actueel kwaliteitskader te presenteren.

Vergelijkbare berichten