Het aantal kilometers dat werd afgelegd tijdens recreatieve fietstochten in Nederland is in 2020 met ruim 956 miljoen gestegen tot een kleine 4 miljard (+31%). Nederlanders (6+) stapten in 2020 gemiddeld 15 keer voor het plezier op de pedalen. Het aantal recreatieve fietstochten nam toe van 178,6 miljoen in 2019 tot 245,5 miljoen in 2020. Dit blijkt uit de onlangs verschenen cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

Deze groei van het aantal recreatieve verplaatsingen – zoals fietsen, wandelen en het maken van toertochtjes met de auto – is een uitzondering. Het totaal aantal verplaatsingen in 2020 nam namelijk met 13% af ten opzichte van 2019. Het aantal afgelegde kilometers daalde in het coronajaar zelfs met 31% ten opzichte van een jaar eerder. Er zijn met name minder kilometers afgelegd voor werk en school.

In zomer van 2020 hebben we ons Nederland Fietsland Fietserpanel benaderd met enkele vragen over het recreatieve fietsgedrag en de invloed van corona. Uit de antwoorden blijkt dat de belangrijkste redenen om meer te fietsen waren: het mooie weer (62%), meer tijd – door het wegvallen van reistijd en andere activiteiten – (58%) en gezondheid (53%).

Fietsen is populair. Uit cijfers van Bovag blijkt dat er in 2020 bijna 1,1 miljoen fietsen verkocht werden; het hoogste niveau sinds 2011. De helft van de verkochte fietsen was vorig jaar een elektrische fiets. 

Vergelijkbare berichten