kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen

Cijfers en trends

Het Fietsplatform presenteert binnen de Fietsrecreatiemonitor cijfers en trends rondom het recreatieve fietsen in Nederland. Onderstaand staan de belangrijkste fietsfeiten opgesomd.

Effecten van fietsen in Nederland 2012/2013/2014/2015/2016
Fietsdagtochten 2015
Fietsvakanties 2015

Profiel van de dagtochtfietser 2012/2013 
Fietsinfrastructuur 2012/2013/2014/2015
Elektrisch fietsen 2015


Kerncijfers effecten van fietsen in Nederland 2012/2013/2014/2015/2016
Bronnen: Bovag-RAI 2016 /CBS/ GfK R&T Benelux  B.V., 2012/2013; NBTC-NIPO Research - CVTO 2015 & CVO april-sept 2009-2014; GfK 2015/Univé Consumenten Monitor/De elektrische fiets/maart 2016.

 • 84% van de Nederlandse bevolking bezit één of meer fietsen.
 • In 2016 zijn 928.000 nieuwe fietsen verkocht. Na een jarenlange stabiele verkoop van iets boven een miljoen nieuwe fietsen per jaar, daalde het aantal verkochte fietsen in 2015 met 6,4% en in 2016 nogmaals met 5,7%.
 • 16% van de Nederlanders bezit een elektrische fiets. Van deze 16% heeft vervolgens 6% een high speed e-bike.
 • In 2016 was de e-bike goed voor 29% van het aantal verkochte fietsen (2015: 28%, 2014: 21%).
 • De verkoop van het aantal gewone toer- of stadsfietsen daalde in 2015 van 50% naar 42% van de verkoop. In 2016 was 43% van de fietsverkoop een 'gewone' fiets. Ook het aandeel van hybride fietsen in de fietsverkoop is in 2016 (6%) ongeveer gelijk aan 2015.
 • De gemiddelde verkoopprijs steeg met 10,5% van € 914 per verkochte fiets in 2015 naar €1010 in 2016. De totale verkoopwaarde van alle verkochte fietsen steeg met 4,2% naar € 936 miljoen.
 • 76% van de fietsen werd in 2016 via de vakhandel verkocht. Dit is het hoogste percentage sinds 10 jaar. De verkoop via warenhuizen en andere branchevreemde zaken kwam in 2016 voor het eerst sinds 10 jaar onder de 25% (24%).
 • Op jaarbasis wordt ruim € 513 miljoen besteed aan recreatief fietsen; € 230 miljoen aan binnenlandse fietsvakanties (CVO 2014) en € 283 miljoen tijdens fietsdagtochten (CVTO 2015).
 • Fietsers gaven in een jaar tijd € 186 miljoen uit aan consumpties tijdens het fietsen van een dagtocht. Dit is 66% van de bestedingen tijdens de fietsdagtocht.
 • Gemiddeld wordt € 1,46 per persoon per fietsdagtocht uitgegeven.
 • Tijdens een fietsvakantie gaven Nederlanders gemiddeld 33,80 euro per persoon per dag uit, dit is 29% meer dan tijdens een gemiddelde binnenlandse vakantie (26,10 euro). (gemeten in 2014). 

Naar boven 

Kerncijfers fietsdagtochten 2015
Bron: NBTC-NIPO - CVTO 2015 (activiteiten > 1 uur)

 • Bijna de helft van alle Nederlanders heeft een fietsdagtocht voor het plezier gemaakt. Dat zijn ruim 8 miljoen Nederlanders. 
 • Nederlanders hebben in totaal 193 miljoen recreatieve fietsdagtochten van een uur of langer gemaakt.
 • Een gemiddelde fietsdagtocht duurt 2,6 uur. 57% van de recreatieve fietsdagtochten duurt langer dan 2 uur.
 • De meeste fietsdagtochten (94%) worden vanuit huis gestart (op de fiets).
 • De weekenddagen zijn het populairst voor een recreatieve fietsdagtocht; 21% van de fietsdagtochten wordt op een zondag ondernomen en 18% op zaterdag.
 • Bij 22% van de fietsdagtochten wordt gebruik gemaakt van knooppuntroutes. Dat zijn ruim 27 miljoen fietsdagtochten waarbij knooppuntroutes worden gebruikt.
 • Hoe langer de fietsdagtocht, hoe vaker gebruik gemaakt wordt van knooppuntroutes. Bij korte tochten wordt relatief weinig gebruik gemaakt van knooppunten. Bij fietsdagtochten tussen de 20 en 50 km is het percentage 28% en bij fietsdagtochten tussen de 50 en 100 km km 47%. Bij fietstochten langer dan 100 km neemt het percentage gebruik knooppuntroutes af tot 20%, maar stijgt het gebruik van LF-routes naar 13%.
 • De gemiddelde groepsgrootte is 2 personen. 43% fietst met z'n tweeën, 41% fietst alleen.

Naar boven 

Kerncijfers fietsvakanties 2015
Bron: NBTC-NIPO research - CVO  2014/2015 en NBTC-NIPO research Onderzoek LF-gebruikers 2014


Aantal fietsvakanties

 • Tijdens 3,9 miljoen van 14 miljoen vakanties in eigen land wordt wel eens gefietst.
 • 28% van de vakanties waarin wel eens gefietst wordt is een specifieke fietsvakantie, waarbij meer dan de helft van de dagen aan fietsen besteed wordt.
 • Het aantal fietsvakanties in eigen land schommelt de afgelopen jaren meestal rond de 1,1 miljoen, 2014 was een topjaar met 1,2 miljoen vakanties.

Bekendheid en gebruik LF-net (basis: mensen die een fietsvakantie hebben ondernomen tussen sept 2013 en sept 2014)

 • 66% van de fietsvakantiegangers is bekend met LF-routes (93% met knooppuntroutes).
 • Gemiddeld ondernamen LF-gebruikers 1,7 fietsvakanties in het jaar.
 • 750.000 fietsvakanties door LF-gebruikers.

Gebruik LF-net voor fietstrekvakanties (basis: fietstrektochtfietsers die LF-route hebben gebruikt)

 • Gemiddelde duur van een fietstrektocht door LF-gebruikers is 8,4 dagen waarbij 89% van de dagen wordt gefietst.
 • Gemiddeld wordt 71 km per dag gefietst waarbij gemiddeld 4 keer wordt gestopt.
 • Gemiddeld worden 3 provincies aangedaan.
 • Gemiddeld wordt 4 keer per dag gestopt. 
 • Overnachtingen met name in hotels (32%), B&B (23%), tent (24%), Vrienden-op-de-fiets (22%).

Bestedingen / economisch effect (basis: fietstrektochtfietsers die LF-routes gebruiken)

 • Per dag wordt € 40,80 per persoon uitgegeven, waarvan € 11,50 aan horeca en € 16,20 aan overnachting.
 • Gemiddeld wordt € 324,- per persoon per vakantie uitgegeven.
 • Economisch effect meerdaagse tochten over LF-routes: ongeveer € 104,5 miljoen in 2014.

Profiel fietstrektochtfietser die LF-routes gebruikt

 • 64% fietst met z’n tweeën.
 • Gemiddelde leeftijd 48 jaar; met name in leeftijdscategorie: 30-49 jaar (37%) en 50-64 jaar (31%).
 • Met name mensen uit de hogere sociale klassen.

Naar boven 

Kerncijfers profiel van de dagtochtfietser 2012/2013
Bron: NBTC-NIPO CVTO 2012/2013

 • Mannen maken vaker een recreatieve fietsdagtocht dan vrouwen. 54 Procent van de recreatieve fietsactiviteiten wordt ondernomen door een man, 46% door een vrouw. 
 • Ongeveer de helft (49%) van de recreatieve dagtochtfietsers is 55 jaar of ouder. Deze groep is – in vergelijking met hun aandeel (30%) in de Nederlanders bevolking – sterk oververtegenwoordigd.
 • 40% van de fietsdagtochten wordt gemaakt door mensen die samen met hun partner fietsen. Bij 36% van de fietsdagtochten, fietst de fietser in zijn eentje.
 • Onder de gebruikers van knooppuntroutes voor dagtochten bevinden zich relatief veel 55-64 jarigen (28%) en 65-plussers (31%).
 • Opvallend is dat een relatief klein deel van de Nederlanders uit de laagste sociale klasse (CD) recreatieve fietsdagtochten maakt (45% t.o.v. 50% landelijk), maar dat degenen die fietsen, wel vaker fietsen dan de gemiddelde Nederlander. Fietsers uit deze laagste sociale klasse maken bij fietsdagtochten relatief meer gebruik van routes.
 • Hoewel een relatief groot deel van de Nederlanders uit de hoogste sociale klasse (A) recreatieve dagtochten fietst (56%), is er slechts een kleine groep die minimaal eens in de week voor het plezier op de pedalen stapt (13% t.o.v. 20% landelijk). Fietsers uit de hoogste sociale klasse (A) maken bij fietsdagtochten relatief meer gebruik van LF-routes en minder van knooppuntroutes.
 • Met de toename van de leeftijd neemt ook het aandeel van de fietskilometers die per e-bike worden afgelegd toe. Bij mensen ouder dan 65 jaar wordt 35% van alle fietskilometers met een e-bike afgelegd. Voor recreatieve fietstochten wordt 45% van de kilometers per e-bike gedaan. Bij mensen ouder dan 75 is dit 65%
  (Bron: CBS OViN 2013, bewerking KiM)

Naar boven 

Kerncijfers fietsinfrastructuur 2012/2013/2014/2015
Bron: TOP10 NL en Fietsplatform (landelijke routedatabank) 2012/2013/2014/2015

 • Ruim 86.000 kilometer aan fietsmogelijkheden in Nederland
 • Het bewegwijzerde fietsroutenetwerk is ruim 32.000 kilometer lang, waarvan 4.500 km LF-routes
 • 48 regionale netwerken (knooppuntroutes)
 • circa 8.900 knooppunten ( = keuzepunten)
 • 1 landelijk netwerk (LF/ langeafstandroutes)
 • 1 landelijk systeemverantwoordelijke: Fietsplatform

Naar boven 

Elektrisch fietsen - gebruik, bezit en imago
Bron: GfK 2015/Univé Consumenten Monitor/De elektrische fiets/maart 2016

 • 24% van alle Nederlanders fietst elke dag. Nederlanders onder de 50 jaar fietsen vaker elke dag dan Nederlanders van 65 jaar en ouder (respectievelijk 27% en 17%).
 • Het hebben van een elektrische fiets verhoogt de frequentie van fietsen. Bezitters van een elektrische fiets fietsen aanzienlijk vaker dan mensen die geen elektrische fiets bezitten; 72% van de bezitters fietst minimaal een aantal keer per week en 57% van de niet-bezitters fietst minimaal een aantal keer per week.
 • 48% van de nederlanders vindt de elektrische fiets steeds hipper worden (61% vindt de elektrische fiets niet oubollig)
 • 56% vindt de elektische fiets niet alleen voor mensen die door lichamelijke problemen niet op een gewone fiets kunnen rijden
 • 63% vindt de elektrische fiets niet alleen voor ouderen
 • Meer dan de helft van de bezitters van elektrische fietsen (55%) vindt deze veilig terwijl van de niet-bezitters 30% dit veilig vindt.
 • Berijders van een elektrische fiets krijgen een gemiddeld rapportcijfer van een 6,1. Dat is iets lager dan gewone fietsen (6,2) en hoger dan brommers (4,9) en racefietsen (4,5). Redenen voor dit cijfer: 50% vindt de handelingssnelheid van de elektrische fietsers te langzaam en ook 50% vindt dat ze te snel rijden.

Naar boven