kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen

Cijfers en trends

Het Fietsplatform presenteert binnen de Fietsrecreatiemonitor cijfers en trends rondom het recreatieve fietsen in Nederland. Onderstaand staan de belangrijkste fietsfeiten opgesomd. Daarbij maken we gebruik van de meest actuele beschikbare onderzoeksgegevens

Bestedingen / economische effecten
Fietsinfrastructuur
Fietsdagtochten
Profiel dagtochtfietser

Fietsvakanties algemeen
Bezit en verkoop
BRONNEN


Bestedingen / economische effecten

 • Nederlanders gaven in de periode april-september 2018 in totaal € 260 miljoen uit aan fietsstandplaatsvakanties in eigen land. Aan fietstrektochten in eigen land wordt door Nederlanders in 2018 circa € 66 miljoen uitgegeven.
 • Tijdens fietsstandplaatsvakanties en fietstrektochten op een LF-route wordt per vakantie meer uitgegeven (respectievelijk € 269 en € 438 per vakantie) dan tijdens een gemiddelde binnenlandse toeristische vakantie (€ 199).
 • De bestedingen per persoon per dag tijdens fietsstandplaatsvakanties (€ 32) en fietstrektochten op een LF-route (€ 47) liggen beduidend hoger dan tijdens een gemiddelde binnenlandse vakantie (€ 27).
 • Tijdens een fietsdagtocht vanaf het huisadres wordt in 2018 gemiddeld € 3,30 per persoon per activiteit uitgegeven (incl. degenen die niets uitgeven).
 •  In 2018 werd in totaal 629 miljoen euro uitgegeven aan fietsdagtochten en 240 miljoen euro aan vervoer naar het startpunt van de activiteit en parkeren.
 • Ruim de helft (52%) van de uitgaven tijdens de fietsdagtocht wordt uitgegeven aan consumpties en 36% in winkels.
 • In totaal wordt tijdens fietsvakanties en fietsdagtochten in eigen land circa 1,2 miljard uitgegeven. Daarnaast geven recreatieve fietsers jaarlijks (2018) nóg circa 1,2 miljard euro uit aan hun hobby. Het grootste deel (82%) van deze uitgaven heeft betrekking op de aanschaf van een nieuwe of tweedehands ‘recreatieve’ fiets. Ook worden aanzienlijke bedragen uitgegeven aan artikelen als bidons, fietstassen en rugtassen (93 mln euro), fietskleding en regenkleding (65 mln euro) en digitale hulpmiddelen (30 mln euro).

Naar boven 

Fietsinfrastructuur

 • Ruim 88.000 kilometer aan fietsmogelijkheden in Nederland (ruim 33.000 km fietspaden en 55.000 km lokale wegen)
 • Het bewegwijzerde fietsknooppuntroutenetwerk is circa 34.000 kilometer lang en telt ruim 9.700 knooppunten in het veld.
 • Er is ruim 4.500 kilometer aan LF-route.
 • 45 regionale netwerken (knooppuntroutes)
 • 1 landelijk 'systeemverantwoordelijke': Fietsplatform

Naar boven 

Fietsdagtochten

 • Bijna de helft van alle Nederlanders heeft een fietsdagtocht - van een uur of langer, incl. reistijd - voor het plezier gemaakt. Dat zijn bijna 8,1 miljoen Nederlanders (2018).
 • Nederlanders hebben in 2018 in totaal 191 miljoen recreatieve fietsdagtochten gemaakt.
 • Een gemiddelde fietsdagtocht duurt 2 uur en 12 minuten, gemiddeld wordt 22,3 km afgelegd tijdens een recreatieve fietstocht.
 • De weekenddagen zijn het populairst voor een recreatieve fietsdagtocht; 22% van de fietsdagtochten wordt op een zondag ondernomen en 19% op zaterdag.
 • Het grootste deel (59%) van de fietsdagtochten wordt direct vanuit huis gestart of men fietst naar het startpunt van de route (26%). Bij 8% van de fietsdagtochten gebruikt men de auto om naar het startpunt van een route te gaan.
 • In 2018 werd bij 13% van de fietsdagtochten gebruik gemaakt van fietsknooppunten. Dat zijn bijna 25 miljoen fietsdagtochten waarbij knooppunten worden gebruikt.
 • Het knooppuntengebruik is het hoogst bij de fietsers die tussen de 40 en 75 kilometer afleggen, tijdens ruim 40% van de fietstochten van deze lengte worden knooppunten gebruikt.
 • Tijdens 44% van de recreatieve fietstochten wordt een stadsfiets gebruikt en tijdens 32% van de fietstochten een elektrische fiets.

Naar boven 

Profiel van de dagtochtfietser

 • In 2018 noemt 31% van de recreatieve fietsers ontspanning als de belangrijkste reden om te gaan fietsen, maar ook buiten willen zijn (17%) en er even tussenuit (14%) worden vaak genoemd.
 • 33% van de recreatieve fietsers fietst één, twee of drie keer per maand, 21% stapt minstens één keer per week op de pedalen (2018).
 • Ruim een derde van de recreatieve fietsers is 55 jaar of ouder, maar deze groep fietst relatief veel en is verantwoordelijk voor ongeveer de helft (47%) van alle recreatieve fietstochten.
 • 45% van de fietsdagtochten wordt met zijn tweeën gemaakt. Bij 32% van de fietsdagtochten fietst de fietser in zijn eentje.
 • Vanaf de leeftijd van 45-54 stapt ruim de helft van de fietsers meerdere keren per maand voor het plezier op de pedalen, bij de 60-plussers doet zelfs meer dan 60% van de respondenten dit.

Naar boven 

Fietsvakanties algemeen

 • In 2018 zijn 1,1 miljoen fietsvakanties in eigen land ondernomen.
 • Dit zijn 967.000 fietsstandplaatsvakanties en 166.000 fietstrektochten.
 • In totaal gaven Nederlanders in 2018 326 miljoen euro uit aan binnenlandse fietsvakanties.

 Meer cijfers en grafieken staan in de publicatie Kerncijfers fietsvakanties

 

Bezit en verkoop

 • Er zijn 22,9 miljoen fietsen in Nederland, waarvan 2,6 miljoen e-bikes en 15.906 speed pedelecs (2018).
 • Gemiddeld bezit een huishouden 3 fietsen.
 • In 2018 zijn 1.011.000 nieuwe fietsen verkocht; een stijging van een kleine 6% ten opzichte van 2017 toen zo’n 957.000 fietsen verkocht werden. De e-bike was goed voor 40% van het aantal verkochte fietsen (2017, 31%); dit zijn ruim 400.000 elektrische fietsen. Er zijn 2.844 speed pedelecs verkocht.
 • De gemiddelde verkoopprijs van een 'gewone' fiets was € 659; van een e-bike € 2.011.

Naar boven 

 

BRONNEN

In bovenstaand overzicht van Cijfers en Trends wordt gebruik gemaakt van de meest actuele beschikbare gegevens uit de volgende bronnen:

De Afdeling Onderzoek i.o.v. Landelijk Fietsplatform, Trektochten in Nederland 2018/2019, 2019  | BRT/TOP10 NL 2018  | Fietsplatform (landelijke routedatabank) 2018 | NBTC-NIPO - CVO 2018 | NBTC-NIPO - CVO april-sept 2018 (i.o.v. Fietsplatform) | NBTC-NIPO - CVTO 2018 totaalrapportage  | NBTC-NIPO - CVTO jaarmeting 2018 | RAI/BOVAG/GfK, Fietsen in de statistiek 2011-2018 - Nederland, 2019 | RAI, Speed pedelecs 2015-2017, 2018 | RAI, Feiten en cijfers Fietsen 2019 | Stichting BOVAG-RAI, Mobiliteit in Cijfers, Tweewielers 2019-2020, 2019 | Univé/GfK, Univé Consumenten Monitor: Elektrische Fietsen 2016.