kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen

Cijfers en trends

Het Fietsplatform presenteert binnen de Fietsrecreatiemonitor cijfers en trends rondom het recreatieve fietsen in Nederland. Onderstaand staan de belangrijkste fietsfeiten opgesomd. Daarbij maken we gebruik van de meest actuele beschikbare onderzoeksgegevens.  

ACTUEEL: alles over fietsvakanties in Nederland is te vinden in de publicatie Kerncijfers Fietsvakanties 2021-2022 en de bijbehorende factsheet. 

Recreatief fietsen
Profiel fietser

Bestedingen / economische effecten
Bezit en verkoop
Overige fietscijfers
Uitgelicht: fietsvakanties
BRONNEN

Recreatief fietsen

 • 76% van de Nederlanders (16+) fietste in 2021 wel eens voor het plezier. Dat kan op een stadfiets of een elektrische fiets zijn, maar ook op een mountainbike of racefiets. In totaal gaat het om circa 11,1 miljoen Nederlanders (16+).
 • Nederlanders (16+) hebben in 2021 in totaal circa 700 miljoen recreatieve fietstochten gemaakt. Dit kunnen zowel lange als korte fietstochten, inclusief ‘fietsommetjes’ van minder dan een uur, zijn. En zowel fietstochten vanaf  huis als tijdens de vakantie.
 • De grootste groep fietsers (24%) stapte in 2021 1 tot 3 keer per week op de pedalen, deze groep is verantwoordelijk voor ongeveer de helft van alle recreatieve fietstochten.
 • Ruim de helft (54%) van de recreatieve fietsers (16+) gebruikte ooit een fietsknooppuntroute. Ruim een derde (35%) deed dit in 2021 één of meerdere keren.
 • Bijna een derde (31%) van de recreatieve fietsers (16+) fietste ooit met een fietsnavigatiesysteem of fietsnavigatie-app. Ruim één op de vijf (22%) fietsers gebruikte dit in 2021 tijdens één of meerdere fietstochten.  

Bron: Kien Onderzoek, Fietsvakanties en Fietstrektochten 2021 

Naar boven 

Profiel fietser

 • Recreatieve fietsers zijn te vinden in alle leeftijden. Ongeveer 35% van de recreatieve fietsers is tussen de 16 en de 39 jaar, eveneens 35% is tussen de 40 en de 59 en 30% is 60 jaar of ouder.
 • Een relatief groot deel (42% t.o.v. gemiddeld 34%) van de 60-plussers fietst één of meerdere keren per week.
 • De participatie aan recreatief fietsen is het hoogst (82% fietst wel eens voor het plezier) bij de groep tussen de 30-39 jaar, maar bij deze groep is het deel dat wekelijks op de pedalen stapt juist relatief klein (29% t.o.v. 34%). 

Bron: Kien Onderzoek, Fietsvakanties en Fietstrektochten 2021

Naar boven

 • ANWB heeft een onderzoek laten uitvoeren onder recreatieve fietsers. Ruim de helft (52%) van de recreatieve fietsers fietst meestal op een elektrische fiets, 16% op een gewone fiets, 16% op een hybride/toerfiets/trekkingfiets, 11% op een racefiets en 2% op een mountainbike. Let op: De respondenten uit dit onderzoek zijn ouder dan de gemiddelde recreatieve fietser, fietsen vaker en zijn vaker man.
 • 57% van de e-bikers fietst gemiddeld 30-50 kilometer, de recreatieve fietsers die een ‘gewone’ fiets gebruiken fietsen meestal 15-30 kilometer (46%) of 30-50 km (33%), bij de racefietsers zijn 50-70 kilometer (39%) en >70 km (34%) de populairste afstanden.
 • De fietsers die op een ‘gewone’ fiets of elektrische fiets rijden, fietsen meestal met hun partner (respectievelijk 56% en 75%). Racefietsers fietsten meestal alleen (57%) of met een vrienden of een fietsclub (30%).
 • Het merendeel van de fietsers in dit onderzoek start hun fietstocht vanaf huis (71%) of vanaf een parkeerplaats in het gebied waar gefietst gaat worden (19%).

Bron: Blauw Research, Recreatief fietsen in Nederland, 2021


Bestedingen / economische effecten

 • Nederlanders gaven in 2021 naar schatting € 942 miljoen uit aan fietsvakanties in eigen land.
 • Tijdens een fietsdagtocht vanaf het huisadres wordt in 2018 gemiddeld € 3,30 per persoon per activiteit uitgegeven (incl. degenen die niets uitgeven).
 • In 2018 werd in totaal 629 miljoen euro uitgegeven aan fietsdagtochten en 240 miljoen euro aan vervoer naar het startpunt van de activiteit en parkeren.
 • Ruim de helft (52%) van de uitgaven tijdens de fietsdagtocht wordt uitgegeven aan consumpties en 36% in winkels.
 • In totaal wordt tijdens fietsvakanties en fietstochten in eigen land jaarlijks circa 3 miljard euro uitgegeven. Hiervan bestaat ruim 1,8 miljoen euro uit directe kosten voor de fiets(dag)tochten en fietsvakanties. Daarnaast geven recreatieve fietsers per jaar (2018) nóg circa 1,2 miljard euro uit aan hun hobby. Het grootste deel (82%) van deze uitgaven heeft betrekking op de aanschaf van een fiets. Ook worden aanzienlijke bedragen uitgegeven aan bidons, fietstassen en rugtassen, fiets- en regenkleding en digitale hulpmiddelen. 

Naar boven

 

Bezit en verkoop

 • In 2021 zijn 923.000 nieuwe fietsen verkocht; 16% minder dan in 2020.
 • Het elektrische fiets is goed voor 52% van het totale marktaandeel. 
 • De gemiddelde aankoopprijs van een fiets in 2021 was 1.627 euro (2020 1.499 euro).
 • De omzet uit fietsverkopen was 1,5 miljard; het op een na hoogste niveau ooit en een verdubbeling ten opzichte van 2011.
 • Er rijden op 1 januari 2021 bijna 27.000 speed pedelecs op de Nederlandse wegen, een stijging van bijna 20% ten opzichte van een jaar eerder en ruim 2,5 keer zoveel als in 2016. 
 • Er zijn in Nederland in 2021 naar schatting 23,4 miljoen fietsen, waarvan 3,4 miljoen e-bikes. 
 • Nederland telt meer fietsen dan mensen, gemiddeld heeft elke Nederlander 1,3 fietsen tot zijn beschikking.

Stichting BOVAG-RAI, Mobiliteit in Cijfers, Tweewielers 2021-2022 | CBS.

 

Naar boven 

 

Overige fietscijfers
 

 • In 2018 noemt 31% van de recreatieve fietsers ontspanning als de belangrijkste reden om te gaan fietsen, maar ook buiten willen zijn (17%) en er even tussenuit (14%) worden vaak genoemd.

Bron: NBTC-NIPO-CVTO 2018

 • Het aantal kilometers dat werd afgelegd tijdens recreatieve fietstochten in Nederland is in 2020 met ruim 956 miljoen gestegen tot een kleine 4 miljard (+31%).

Bron: CBS, Mobiliteit; per persoon, vervoerwijzen, motieven, regio's, 2021 

Naar boven 

 

Uitgelicht: Fietsvakanties 
 

 • 3,0 miljoen Nederlanders ondernamen in 2021 in totaal 7,2 miljoen fietsvakanties in eigen land: 5,4 miljoen fietsstandplaatsvakanties en 1,9 miljoen fietstrektochten.
 • In totaal gaven Nederlanders in 2021 naar schatting 942 mln euro uit aan binnenlandse fietsvakanties.
 • Beoordeling fietsvakantie in eigen land met een 8,5.
 • 53% van de binnenlandse trektochtfietsers gebruikte in 2021 een LF-route voor één of meerdere fietstrektochten. In totaal 756.000 trektochten over LF-routes in 2021.
 • Ruim de helft van de trektochtfietsers is onder de 40 jaar. 

Bron: Kien Onderzoek, Fietsvakanties en Fietstrektochten 2021

Naar boven 

BRONNEN

In bovenstaand overzicht van Cijfers en Trends wordt gebruik gemaakt van de meest actuele beschikbare gegevens uit de volgende bronnen:

BRT/TOP10 NL 2020 |  Fietsplatform (landelijke routedatabank) 2022 | Fietsplatform, Kerncijfers Fietsvakanties 2020-2021 | Kien Onderzoek, Fietsvakanties en Fietstrektochten in Nederland, 2020 | NBTC-NIPO - CVO 2020 | NBTC-NIPO - CVTO 2018 totaalrapportage | NBTC-NIPO - CVTO jaarmeting 2018 | Stichting BOVAG-RAI, Mobiliteit in Cijfers, Tweewielers 2021-2022 | CBS.