kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen

Cijfers en trends

Het Fietsplatform presenteert binnen de Fietsrecreatiemonitor cijfers en trends rondom het recreatieve fietsen in Nederland. Onderstaand staan de belangrijkste fietsfeiten opgesomd. Daarbij maken we gebruik van de meest actuele beschikbare onderzoeksgegevens

ACTUEEL: Uitkomsten onderzoek Fietsen in tijden van corona  - juli 2020 

Bestedingen / economische effecten
Fietsinfrastructuur
Fietsdagtochten
Profiel dagtochtfietser

Fietsvakanties algemeen
Bezit en verkoop
BRONNEN


Bestedingen / economische effecten

 • Nederlanders gaven in de periode april-september 2018 in totaal € 260 miljoen uit aan fietsstandplaatsvakanties in eigen land. Aan fietstrektochten in eigen land wordt door Nederlanders in 2018 circa € 66 miljoen uitgegeven.
 • Tijdens fietsstandplaatsvakanties en fietstrektochten op een LF-route wordt per vakantie meer uitgegeven (respectievelijk € 269 en € 438 per vakantie) dan tijdens een gemiddelde binnenlandse toeristische vakantie (€ 199).
 • De bestedingen per persoon per dag tijdens fietsstandplaatsvakanties (€ 32) en fietstrektochten op een LF-route (€ 47) liggen beduidend hoger dan tijdens een gemiddelde binnenlandse vakantie (€ 27).
 • Tijdens een fietsdagtocht vanaf het huisadres wordt in 2018 gemiddeld € 3,30 per persoon per activiteit uitgegeven (incl. degenen die niets uitgeven).
 •  In 2018 werd in totaal 629 miljoen euro uitgegeven aan fietsdagtochten en 240 miljoen euro aan vervoer naar het startpunt van de activiteit en parkeren.
 • Ruim de helft (52%) van de uitgaven tijdens de fietsdagtocht wordt uitgegeven aan consumpties en 36% in winkels.
 • In totaal wordt tijdens fietsvakanties en fietsdagtochten in eigen land circa 1,2 miljard uitgegeven. Daarnaast geven recreatieve fietsers jaarlijks (2018) nóg circa 1,2 miljard euro uit aan hun hobby. Het grootste deel (82%) van deze uitgaven heeft betrekking op de aanschaf van een nieuwe of tweedehands ‘recreatieve’ fiets. Ook worden aanzienlijke bedragen uitgegeven aan artikelen als bidons, fietstassen en rugtassen (93 mln euro), fietskleding en regenkleding (65 mln euro) en digitale hulpmiddelen (30 mln euro).

Naar boven 

Fietsdagtochten

 • Bijna de helft van alle Nederlanders heeft een fietsdagtocht - van een uur of langer, incl. reistijd - voor het plezier gemaakt. Dat zijn bijna 8,1 miljoen Nederlanders (2018).
 • Nederlanders hebben in 2018 in totaal 191 miljoen recreatieve fietsdagtochten gemaakt.
 • Een gemiddelde fietsdagtocht duurt 2 uur en 12 minuten, gemiddeld wordt 22,3 km afgelegd tijdens een recreatieve fietstocht.
 • De weekenddagen zijn het populairst voor een recreatieve fietsdagtocht; 22% van de fietsdagtochten wordt op een zondag ondernomen en 19% op zaterdag.
 • Het grootste deel (59%) van de fietsdagtochten wordt direct vanuit huis gestart of men fietst naar het startpunt van de route (26%). Bij 8% van de fietsdagtochten gebruikt men de auto om naar het startpunt van een route te gaan.
 • In 2018 werd bij 13% van de fietsdagtochten gebruik gemaakt van fietsknooppunten. Dat zijn bijna 25 miljoen fietsdagtochten waarbij knooppunten worden gebruikt.
 • Het knooppuntengebruik is het hoogst bij de fietsers die tussen de 40 en 75 kilometer afleggen, tijdens ruim 40% van de fietstochten van deze lengte worden knooppunten gebruikt.
 • Tijdens 44% van de recreatieve fietstochten wordt een stadsfiets gebruikt en tijdens 32% van de fietstochten een elektrische fiets.

Naar boven 

Profiel van de dagtochtfietser

 • In 2018 noemt 31% van de recreatieve fietsers ontspanning als de belangrijkste reden om te gaan fietsen, maar ook buiten willen zijn (17%) en er even tussenuit (14%) worden vaak genoemd.
 • 33% van de recreatieve fietsers fietst één, twee of drie keer per maand, 21% stapt minstens één keer per week op de pedalen (2018).
 • Ruim een derde van de recreatieve fietsers is 55 jaar of ouder, maar deze groep fietst relatief veel en is verantwoordelijk voor ongeveer de helft (47%) van alle recreatieve fietstochten.
 • 45% van de fietsdagtochten wordt met zijn tweeën gemaakt. Bij 32% van de fietsdagtochten fietst de fietser in zijn eentje.
 • Vanaf de leeftijd van 45-54 stapt ruim de helft van de fietsers meerdere keren per maand voor het plezier op de pedalen, bij de 60-plussers doet zelfs meer dan 60% van de respondenten dit.

Naar boven 

Fietsvakanties algemeen
Begin maart 2021 komen nieuwe fietsvakantiecijfers over 2020 online, inclusief publicatie Kerncijfers fietsvakanties 2020

 • In 2019 zijn bijna 1,1 miljoen fietsvakanties in eigen land ondernomen.
 • Dit zijn 904.000 fietsstandplaatsvakanties (2019) en 166.000 fietstrektochten (2018).
 • In totaal gaven Nederlanders in 2019 316 miljoen euro uit aan binnenlandse fietsvakanties.

 Meer cijfers en grafieken staan in de publicatie Kerncijfers fietsvakanties 2019

 

Bezit en verkoop

 • Er zijn in Nederalnd in 2019 naar schatting 22,9 miljoen fietsen in Nederland, waarvan 2,4 miljoen e-bikes.
 • Gemiddeld bezit een huishouden 2,9 fietsen.
 • In 2019 zijn 1.007.000 nieuwe fietsen verkocht; dit is vergelijkbaar met 2018 (1.011.000). De e-bike was goed voor 42% van het aantal verkochte fietsen, dit aandeel ligt hoger dan in 2018 (40%). Het betreft 423.000 elektrische fietsen (2019).
 • Er zijn in 2019 4.008 speed pedelecs verkocht, een stijging van 30% ten opzichte van een jaar eerder. Er rijden in 2020 18.645 speed pedelecs op de Nederlandse wegen.
 • De gemiddelde aankoopprijs van een fiets is in de periode 2014-2019 gestegen van 844 euro naar 1.243 euro (+47%).

Naar boven 

 

BRONNEN

In bovenstaand overzicht van Cijfers en Trends wordt gebruik gemaakt van de meest actuele beschikbare gegevens uit de volgende bronnen:

De Afdeling Onderzoek i.o.v. Landelijk Fietsplatform, Trektochten in Nederland 2018/2019, 2019 | BRT/TOP10 NL 2020 | Fietsplatform (landelijke routedatabank) 2020 | NBTC-NIPO - CVO 2018 | NBTC-NIPO - CVO april-sept 2018 (i.o.v. Fietsplatform) | NBTC-NIPO - CVTO 2018 totaalrapportage | NBTC-NIPO - CVTO jaarmeting 2018 | Stichting BOVAG-RAI, Mobiliteit in Cijfers, Tweewielers 2020-2021.