kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen

Cijfers en trends

Het Fietsplatform presenteert binnen de Fietsrecreatiemonitor cijfers en trends rondom het recreatieve fietsen in Nederland. Onderstaand staan de belangrijkste fietsfeiten opgesomd. Daarbij maken we gebruik van de meest actuele beschikbare onderzoeksgegevens.

De resultaten van het volledige Fietsvakantieonderzoek komen begin april beschikbaar op deze site. De eerste uitkomsten van het onderzoek worden gepresenteerd tijdens de Fiets en Wandelbeurs en zijn vanaf 1 maart te lezen bij 'nieuws'.

 

Bestedingen / economische effecten
Fietsinfrastructuur
Fietsdagtochten
Profiel dagtochtfietser

Fietsvakanties algemeen
Bezit en verkoop
BRONNEN


Bestedingen / economische effecten

 • Nederlanders gaven in de periode april-september 2016 in totaal € 251 miljoen uit aan fietsvakanties in eigen land.
 • Voor een fietsvakantie – waarbij minimaal de helft van de dagen gefietst wordt - wordt in deze periode per persoon gemiddeld € 243 uitgegeven, dit is 34% meer dan tijdens een gemiddelde binnenlandse toeristische vakantie (€ 185).
 • Dit komt voor een fietsvakantie neer op een gemiddelde van € 33,30 per persoon per dag, dit is 26% meer dan tijdens een gemiddelde binnenlandse vakantie (€ 26,40).
 • Tijdens een fietsdagtocht vanaf het huisadres – van een uur of langer incl. reistijd – wordt in 2015 gemiddeld € 1,46 per persoon per activiteit uitgegeven (incl. degenen die niets uitgeven).
 • In 2015 werd in totaal circa 283 miljoen euro uitgegeven aan fietsdagtochten en 63 miljoen euro aan vervoer naar het startpunt van de activiteit.
 • Het grootste deel (66% en € 186 miljoen) van de uitgaven tijdens de fietsdagtocht wordt uitgegeven aan consumpties.
 • Daarnaast geven recreatieve fietsers jaarlijks (2018) nóg ruim 1,3 miljard euro uit aan hun hobby. Het grootste deel (74%) van deze uitgaven heeft betrekking op de aanschaf van een nieuwe of tweedehands ‘recreatieve’ fiets. Daarnaast worden aanzienlijke bedragen uitgegeven aan artikelen als bidons, fietstassen en rugtassen (93 mln euro), fietskleding en regenkleding (65 mln euro) en digitale hulpmiddelen (30 mln euro).

Naar boven 

Fietsinfrastructuur

 • Ruim 88.000 kilometer aan fietsmogelijkheden in Nederland (circa 33.000 km fietspaden en 55.000 km lokale wegen)
 • Het bewegwijzerde fietsknooppuntroutenetwerk is circa 33.400 kilometer lang en telt ruim 8.700 knooppunten in het veld.
 • Er is ruim 4.600 kilometer aan LF-route.
 • 49 regionale netwerken (knooppuntroutes)
 • 1 landelijk 'systeemverantwoordelijke': Fietsplatform

Naar boven 

Fietsdagtochten

 • Bijna de helft van alle Nederlanders heeft een fietsdagtocht - van een uur of langer, incl. reistijd - voor het plezier gemaakt. Dat zijn bijna 8,1 miljoen Nederlanders (2018).
 • Nederlanders hebben in 2015 in totaal 193 miljoen recreatieve fietsdagtochten gemaakt.
 • Een gemiddelde fietsdagtocht duurt 2,6 uur; 57% van de recreatieve fietsdagtochten duurt langer dan 2 uur.
 • De meeste fietsdagtochten (94%) worden direct vanuit huis gestart.
 • De weekenddagen zijn het populairst voor een recreatieve fietsdagtocht; 21% van de fietsdagtochten wordt op een zondag ondernomen en 18% op zaterdag.
 • In 2015 werd bij 22% van de fietsdagtochten gebruik gemaakt van fietsknooppunten. Dat zijn ruim 27 miljoen fietsdagtochten waarbij knooppunten worden gebruikt.
 • Onder de gebruikers van knooppunten voor dagtochten bevinden zich relatief veel 55-64 jarigen (23%) en 65-plussers (31%).
 • Hoe langer de fietsdagtocht, hoe vaker gebruik gemaakt wordt van knooppunten. Bij korte tochten wordt relatief weinig gebruik gemaakt van knooppunten. Bij fietsdagtochten tussen de 20 en 50 km is het percentage 28% en bij fietsdagtochten tussen de 50 en 100 km 47%.
 • Van de fanatieke fietsers (uit het ANWB-onderzoek 2016) fietst 32% tijdens een recreatieve fietstocht (dagtocht of vakantietocht) meestal op een elektrische fiets. Van de fanatieke fietsers met een elektrische fiets fietst 66% minimaal eens per week voor het plezier.
 • Het hebben van een elektrische fiets verhoogt de frequentie van fietsen (utilitair en recreatief); 72% van de elektrische fiets-bezitters fietst minimaal een aantal keer per week (niet-bezitters 57%).

Naar boven 

Profiel van de dagtochtfietser

 • In 2018 noemt 31% van de recreatieve fietsers ontspanning als de belangrijkste reden om te gaan fietsen, maar ook buiten willen zijn (17%) en er even tussenuit (14%) worden vaak genoemd.
 • 33% van de recreatieve fietsers fietst één, twee of drie keer per maand, 21% stapt minstens één keer per week op de pedalen (2018).
 • Ruim een derde van de recreatieve fietsers is 55 jaar of ouder, maar deze groep fietst relatief veel en is verantwoordelijk voor ongeveer de helft van alle recreatieve fietstochten.
 • Mannen maken vaker een recreatieve fietsdagtocht dan vrouwen. 55 Procent van de recreatieve fietsactiviteiten wordt ondernomen door een man, 45% door een vrouw.
 • 43% van de fietsdagtochten wordt met zijn tweeën gemaakt. Bij 41% van de fietsdagtochten fietst de fietser in zijn eentje.
 • Vanaf de leeftijd van 45-54 jaar groeit het deel van de recreatieve fietsers dat minstens eens per week op de pedalen stapt.

Naar boven 

Fietsvakanties algemeen

 • In 2016 werd tijdens 4,1 miljoen van 14,6 miljoen vakanties in eigen land wel eens gefietst.
 • In de maanden april-september 2016 was 30% van de vakanties waarin wel eens gefietst wordt een specifieke fietsvakantie - waarbij meer dan de helft van de dagen aan fietsen besteed wordt.
 • Er zijn in deze periode ruim een miljoen fietsvakanties in eigen land ondernomen.

 

Bezit en verkoop

 •  Er zijn in 2017 22,8 miljoen ‘gewone’ fietsen en 1,8 miljoen e-bikes in Nederland.
 • Daarnaast bezitten Nederlanders in totaal 14.169 speed pedelecs (2018). Gemiddeld bezit een huishouden 3 fietsen.
 • 16% van de Nederlanders bezit een elektrische fiets. Van deze 16% heeft vervolgens 6% een high speed e-bike.
 • In 2018 zijn 1.011.000 nieuwe fietsen verkocht; een stijging van een kleine 6%ten opzichte van 2017 toen zo’n 957.000 fietsen verkocht werden. De e-bike was goed voor 40% van het aantal verkochte fietsen (2017, 31%); dit zijn ruim 400.000 elektrische fietsen.
 • In 2017 zijn verder nog 4.572 speed pedelecs verkocht, bijna 30% meer dan in 2016 (3.576) en 2015 (3.539). Voor de wet wordt een speed pedelec niet als fiets, maar als brommer gezien.
 • De gemiddelde verkoopprijs van nieuwe fietsen steeg in de periode 2014-2018 van € 844 naar € 1207 in (+ 43%). De totale verkoopwaarde van alle verkochte nieuwe fietsen steeg tussen in deze periode van € 974 miljoen naar € 1,22 miljard (+ 38%).
  uwe fietsen steeg tussen 2013 en 2017 van € 797 miljoen naar € 976 miljoen (+ 22%).

Naar boven 

 

BRONNEN

In bovenstaand overzicht van Cijfers en Trends wordt gebruik gemaakt van de meest actuele beschikbare gegevens uit de volgende bronnen:

BRT/TOP10 NL 2018 | Bureau Blauw, Rapportage recreatief fietsen, 2016 (i.o.v. ANWB) | Fietsplatform (landelijke routedatabank) 2018 | NBTC-NIPO - CVO 2016 | NBTC-NIPO - CVO april-sept 2016 (i.o.v. Fietsplatform) | NBTC-NIPO - CVTO 2015 totaalrapportage | NBTC-NIPO - CVTO jaarmeting 2018 | RAI/BOVAG/GfK, Fietsen in de statistiek 2011-2018 - Nederland, 2019 | RAI, Speed pedelecs 2015-2017, 2018 | RAI, Feiten en cijfers Fietsen 2018 | Stichting BOVAG-RAI, Mobiliteit in Cijfers, Tweewielers 2018-2019, 2018 | Univé/GfK, Univé Consumenten Monitor: Elektrische Fietsen 2016.