kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen

Cijfers en trends

Het Fietsplatform presenteert binnen de Fietsrecreatiemonitor cijfers en trends rondom het recreatieve fietsen in Nederland. Onderstaand staan de belangrijkste fietsfeiten opgesomd. Daarbij maken we gebruik van de meest actuele beschikbare onderzoeksgegevens

ACTUEEL: Kerncijfers fietsvakanties 2020-2021

Fietsvakanties
Fietsdagtochten
Profiel dagtochtfietser

Bestedingen / economische effecten
Bezit en verkoop
BRONNEN

Fietsvakanties 
 

 • Nederlanders (16+) hebben meer dan 2,5 miljoen fietsvakanties in eigen land ondernomen.
 • 2,1 miljoen Nederlanders (16+) gingen in 2020 minimaal één keer in Nederland op fietsstandplaatsvakantie en 885.000 Nederlanders ondernamen minimaal één fietstrektocht in eigen land.
 • In totaal gaven Nederlanders in 220 naar schatting € 413 miljoen uit aan binnenlandse fietsvakanties.
 • Een fietsvakantie in eigen land wordt gemiddeld met een 8,5 beoordeeld. De fietsvakantiegangers zijn iets tevredener dan gemiddeld (8,3).
 • Een derde van de binnenlandse trektochtfietsers (292.000 Nederlanders 16+) gebruikte in 2020 een LF-route voor één of meerdere fietstrektochten.
 • De gemiddelde fietsvakantieganger was in 2020 jonger dan in voorgaande jaren. Door corona heeft een jongere doelgroep voor een fietsvakantie in eigen land gekozen. Het aandeel 16-50-jarigen nam sterk toe, evenals het aandeel gezinnen met kinderen.

Meer informatie over fietsvakanties in Nederland is te vinden in de publicatie Kerncijfers Fietsvakanties 2020-2021 en de bijbehorende factsheet.

Naar boven 

Fietsdagtochten

 • Bijna de helft van alle Nederlanders heeft een fietsdagtocht - van een uur of langer, incl. reistijd - voor het plezier gemaakt. Dat zijn bijna 8,1 miljoen Nederlanders (2018).
 • Nederlanders hebben in 2018 in totaal 191 miljoen recreatieve fietsdagtochten gemaakt.
 • Een gemiddelde fietsdagtocht duurt 2 uur en 12 minuten, gemiddeld wordt 22,3 km afgelegd tijdens een recreatieve fietstocht.
 • De weekenddagen zijn het populairst voor een recreatieve fietsdagtocht; 22% van de fietsdagtochten wordt op een zondag ondernomen en 19% op zaterdag.
 • Het grootste deel (59%) van de fietsdagtochten wordt direct vanuit huis gestart of men fietst naar het startpunt van de route (26%). Bij 8% van de fietsdagtochten gebruikt men de auto om naar het startpunt van een route te gaan.
 • In 2018 werd bij 13% van de fietsdagtochten gebruik gemaakt van fietsknooppunten. Dat zijn bijna 25 miljoen fietsdagtochten waarbij knooppunten worden gebruikt.
 • Het knooppuntengebruik is het hoogst bij de fietsers die tussen de 40 en 75 kilometer afleggen, tijdens ruim 40% van de fietstochten van deze lengte worden knooppunten gebruikt.
 • Tijdens 44% van de recreatieve fietstochten wordt een stadsfiets gebruikt en tijdens 32% van de fietstochten een elektrische fiets.

Naar boven 

Profiel van de dagtochtfietser

 • In 2018 noemt 31% van de recreatieve fietsers ontspanning als de belangrijkste reden om te gaan fietsen, maar ook buiten willen zijn (17%) en er even tussenuit (14%) worden vaak genoemd.
 • 33% van de recreatieve fietsers fietst één, twee of drie keer per maand, 21% stapt minstens één keer per week op de pedalen (2018).
 • Ruim een derde van de recreatieve fietsers is 55 jaar of ouder, maar deze groep fietst relatief veel en is verantwoordelijk voor ongeveer de helft (47%) van alle recreatieve fietstochten.
 • 45% van de fietsdagtochten wordt met zijn tweeën gemaakt. Bij 32% van de fietsdagtochten fietst de fietser in zijn eentje.
 • Vanaf de leeftijd van 45-54 stapt ruim de helft van de fietsers meerdere keren per maand voor het plezier op de pedalen, bij de 60-plussers doet zelfs meer dan 60% van de respondenten dit.


Bestedingen / economische effecten

 • Nederlanders gaven in 2020 naar schatting € 413 miljoen uit aan fietsvakanties in eigen land: € 271 miljoen aan fietsstandplaatsvakanties en € 142 miljoen aan fietstrektochten
 • De bestedingen per persoon per dag tijdens fietsstandplaatsvakanties (€ 38) en fietstrektochten (€ 52) liggen beduidend hoger dan tijdens een gemiddelde binnenlandse vakantie (€ 32).
 • Tijdens een fietsdagtocht vanaf het huisadres wordt in 2018 gemiddeld € 3,30 per persoon per activiteit uitgegeven (incl. degenen die niets uitgeven).
 • In 2018 werd in totaal 629 miljoen euro uitgegeven aan fietsdagtochten en 240 miljoen euro aan vervoer naar het startpunt van de activiteit en parkeren.
 • Ruim de helft (52%) van de uitgaven tijdens de fietsdagtocht wordt uitgegeven aan consumpties en 36% in winkels.
 • In totaal wordt tijdens fietsvakanties en fietsdagtochten in eigen land jaarlijks bijna 1,3 miljard uitgegeven. Daarnaast geven recreatieve fietsers per jaar (2018) nóg circa 1,2 miljard euro uit aan hun hobby. Het grootste deel (82%) van deze uitgaven heeft betrekking op de aanschaf van een nieuwe of tweedehands ‘recreatieve’ fiets. Ook worden aanzienlijke bedragen uitgegeven aan artikelen als bidons, fietstassen en rugtassen (93 mln euro), fietskleding en regenkleding (65 mln euro) en digitale hulpmiddelen (30 mln euro).

Naar boven

 

Bezit en verkoop

 • In 2020 zijn bijna 1,1 miljoen nieuwe fietsen verkocht; het hoogste niveau sinds 2011. De helft van de verkochte fietsen was had elektrische ondersteuning, dit aandeel ligt aanmerkelijk hoger dan in 2019 (42%). Het betreft 547.000 elektrische fietsen (2020), 30% meer dan een jaar eerder.
 • De gemiddelde aankoopprijs van een fiets is in de periode 2015-2020 gestegen van 914 euro naar 1.499 euro (+64%). In 2019 betaalde men gemiddeld nog 1.243 euro voor een fiets.
 • De omzet uit fietsverkopen groeide met meer dan 30% naar een absoluut record van 1,65 miljard euro; een verdubbeling ten opzichte van 2010.
 • Er rijden op 1 januari 2021 bijna 27.000 speed pedelecs op de Nederlandse wegen, een stijging van bijna 20% ten opzichte van een jaar eerder en ruim 2,5 keer zoveel als in 2016. 
 • Er zijn in Nederland in 2020 naar schatting 23,1 miljoen fietsen, waarvan 2,9 miljoen e-bikes. Het aantal e-bikes nam ten opzichte van 2019 met ongeveer een half miljoen toe. 
 • Nederland telt meer fietsen dan mensen, gemiddeld heeft elke Nederlander 1,3 fietsen tot zijn beschikking.

Naar boven 

 

BRONNEN

In bovenstaand overzicht van Cijfers en Trends wordt gebruik gemaakt van de meest actuele beschikbare gegevens uit de volgende bronnen:

BRT/TOP10 NL 2020 | De Stentor/Bovag, Verkoop nieuwe fietsen - artikel 15-12-2020 | Fietsplatform (landelijke routedatabank) 2020 | Fietsplatform, Kerncijfers Fietsvakanties 2020-2021 | Kien Onderzoek, Fietsvakanties en Fietstrektochten in Nederland, 2020 | NBTC-NIPO - CVO 2020 | NBTC-NIPO - CVTO 2018 totaalrapportage | NBTC-NIPO - CVTO jaarmeting 2018 | Stichting BOVAG-RAI, Mobiliteit in Cijfers, Tweewielers 2021-2022.