Categorie
Onderwerp
Maand
Veerpontencoalitie bezorgd over voortbestaan veer Hoek van Holland – Maasvlakte

Veerpontencoalitie bezorgd over voortbestaan veer Hoek van Holland – Maasvlakte

www.fietsplatform.nl › Veerpontencoalitie bezorgd over voortbestaan veer Hoek van Holland – Maasvlakte

In een brief aan gedeputeerden en collegeleden doet de coalitie een beroep om alle betrokken partijen, die een bijdrage kunnen leveren aan het voortbestaan van het veer na 2024, bijeen te brengen.

Ingezonden brief: Veerpontcoalitie vraagt herziening dienstregeling Ameland

Ingezonden brief: Veerpontcoalitie vraagt herziening dienstregeling Ameland

www.fietsplatform.nl › Ingezonden brief: Veerpontcoalitie vraagt herziening dienstregeling Ameland

De landelijke Veerpontencoalitie ziet met lede ogen aan hoe in Nederland wordt omgesprongen met pont- en veerdiensten. Hoewel de problemen rond de veerdienst Ameland-Holwerd op zichzelf staan, is het effect overal hetzelfde.

Brief aan staatssecretaris over verschraling veerverbinding Ameland

Brief aan staatssecretaris over verschraling veerverbinding Ameland

www.fietsplatform.nl › Brief aan staatssecretaris over verschraling veerverbinding Ameland

In een openbare brief aan Staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) vraagt de Veerpontencoalitie aandacht voor de verschraling van veerverbindingen Ameland-Holwerd. De coalitie doet een verzoek om de dienstverlening te bevorderen zodat deze z.s.m. weer op peil komt.

Brief over zorgen veer Rozenburg – Maassluis

Brief over zorgen veer Rozenburg – Maassluis

www.fietsplatform.nl › Brief over zorgen veer Rozenburg – Maassluis

De Veerpontencoalitie laat in een brief aan Gedeputeerde Mw. Baljeu van Zuid-Holland weten verheugd te zijn dat er voor de korte- en middellange termijn een voorstel ligt aan de Staten dat als resultaat moet hebben dat een regelmatige en betrouwbare veerdienst tussen Maassluis en Rozenburg in stand te houden.

Gelderse veren: druk bij gebruikers en oevergemeenten te groot risico

Gelderse veren: druk bij gebruikers en oevergemeenten te groot risico

www.fietsplatform.nl › Gelderse veren: druk bij gebruikers en oevergemeenten te groot risico

Op 9 maart 2023 publiceerde VNG Gelderland het rapport ‘Perspectief voor de veren’. In de rapportage wordt een beeld gegeven van het verenbestand in Gelderland en de ontwikkeling van het Verenfonds. De Veerpontencoalitie, bestaande uit ANWB, Fietsplatform, Fietsersbond, NTFU, Te Voet, Vrienden van de Veerponten en Wandelnet, komt met een reactie op het rapport

Gelderse veren: brief aan de leden van de Provinciale Staten rondom coalitieakkoord

Gelderse veren: brief aan de leden van de Provinciale Staten rondom coalitieakkoord

www.fietsplatform.nl › Gelderse veren: brief aan de leden van de Provinciale Staten rondom coalitieakkoord

In een brief vraagt de Veerpontencoalitie, bestaande uit ANWB, Fietsplatform, Fietsersbond, NTFU, Te Voet, Vrienden van de Veerponten en Wandelnet, aandacht voor de situatie van de veerponten in Gelderland. De Veerpontencoalitie zou graag zien dat hierover in het nieuwe coalitieakkoord een passage wordt opgenomen en heeft hiervoor een tekstvoorstel geschreven.