CDA en D66 hebben in de Tweede Kamer tijdens een debat over mobiliteit, fietsen en wandelen op 9 maart, opgeroepen om de Afsluitdijk een heel weekend per maand open te stellen voor fietsers en wandelaars. Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) vindt het een hartstikke goed idee en ziet het helemaal zitten om de Afsluitdijk af en toe te openen voor recreanten. De staatssecretaris gaat hierover in gesprek met Rijkswaterstaat.

De dijk is nu helemaal afgesloten voor de recreatie en dat is erg vervelend. Het is een geweldige route. In het weekend liggen de werkzaamheden toch stil.

Harmen Krul, Tweede Kamerlid CDA

Brief aan Tweede Kamer

Eind vorig jaar lieten Fietsplatform, Wandelnet, wielersportbond NTFU en Fietsersbond in een brief aan de leden van de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer weten, dat er meer mogelijkheden moeten komen om fietsen en wandelen mogelijk te maken tijdens de renovatie van de dijk. We zijn als organisaties intensief betrokken geweest bij de verkenning van alle mogelijkheden om het fietsen en wandelen uit te breiden, maar zijn teleurgesteld in de uitkomsten van de besluitvorming door minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat).

De brief van minister Harbers om uitvoering te geven aan de motie-Bromet voorziet slechts in één openstelling van de Afsluitdijk voor fietsers en wandelaars voor aankomend jaar. De openstelling vindt plaats in het derde kwartaal van 2023. De fietsbus blijft gratis beschikbaar, ook na 2023. Door het ontbreken van fietsbruggen ter hoogte van de spuisluizen (en de lopende nieuwe aanbesteding hiervoor) is nog onbekend hoe lang de inzet van de fietsbus gaat duren, maar in elk geval tot 2025. Vanaf 2024 is het wel mogelijk om tussen de spuisluizen een stuk van 24 kilometer op de Afsluitdijk te fietsen en wandelen. Om de spuisluizen te passeren, worden twee extra bushaltes aan de Waddenzijde gerealiseerd. Het advies voorziet niet in verdere openstellingen van de Afsluitdijk. Fietsplatform, Wandelnet, wielersportbond NTFU en Fietsersbond zijn teleurgesteld over deze uitkomst en juichen het initiatief van D66 en CDA dan ook van harte toe.

Vergelijkbare berichten