Toegankelijkheid’ was het thema van onze gezamenlijke netwerkbijeenkomst met Wandelnet en Wielersportbond NTFU op de Fiets en Wandelbeurs. In de ochtend van 24 februari 2023 kwamen we met onze netwerkrelaties bij elkaar in de Jaarbeurs in Utrecht.

Classificatie mountainbikeroutes

Myron ter Haar, bureaumanager bij de NTFU vertelde over het nieuwe classificeringssysteem van mountainbikeroutes. Er zijn 260 vaste MTB-routes, 33 daarvan zijn al geclassificeerd, 120 zijn nog in uitvoering. Terreinbeheerders zijn voorstander van deze classificatie en de NTFU merkt ook al dat veel routebureaus hun rol pakken.

Een onderzoek op basis van Strava data leverde de NTFU nuttige inzichten op. Namelijk dat waar MTB-routes zijn aangelegd, er minder gebruik is van andere bospaden. En de reductie van het gebruik correspondeert met het jaar van aanleg van de MTB-routes. “Dit geeft een sterke aanwijzing dat er een regulerend effect uitgaat van aangelegde mountainbikeroutes”, aldus Myron ter Haar.

Bewandelbaar landschap

Ankie van Dijk, directeur Wandelnet belichtte de oproep die zij deden richting provincies: ‘zonder paden geen routes’. Het gaat dan onder andere om het zorgen voor wandelbeleid, het investeren in fijnmazige infrastructuur en het beschermen van (cultuurhistorische) paden. Rode draad daarbij is een zogenoemd ‘bewandelbaar landschap’. Een eerdere rapport van Wandelnet gaat hier dieper op in.

Barrières wegnemen

Namens Fietsplatform vertelde directeur Eric Nijland over de ontwikkelingen in het landelijk gebied: er is minder buitenruimte en we zien een verrommeling van het landschap. Ook zijn er barrières die toegankelijkheid in de weg staan: sluiting van spoorwegovergangen of veren die dreigen weg te vallen. Soms is zelfs de natuur zelf de barrière: zoals bij de stuifduinen in Noord-Holland. In de Top 10 recreatief fietsen bieden we samen met ANWB, Fietsersbond en NTFU handvatten aan overheden om de toegankelijkheid te verbeteren.

We benoemen dus waar het wringt en waar oplossingen liggen. Die oplossingen willen we graag borgen in de partijprogramma’s na de Provinciale Statenverkiezingen. Vertrekkend Fietsplatform voorzitter Paulus Jansen refereerde in zijn slotwoord aan de succesvolle gezamenlijke verenpetitie en actie #ikveeropjou rondom de Gelderse veren, en concludeerde: “samenwerken werkt!”

Vergelijkbare berichten