Per 1 januari 2022 is de RET Fast Ferry tussen Hoek van Holland en de Maasvlakte uit de vaart. Dit is een enorme aderlating voor het fietstoerisme in de regio. Het veer vormt namelijk een onmisbare schakel in recreatieve fietsverbindingen, waaronder de LF Kustroute, LF Maasroute en de LF Ronde van Nederland.

Ook vanuit Rotterdam en omgeving wordt het veer veel gebruikt voor dagrecreatie via het knooppuntennetwerk. Wij startten daarom eerder al een lobby voor een recreatieve doorstart van deze vaarverbinding. We hebben verschillende stakeholders verenigd om gezamenlijk de belangen voor het fietstoerisme uit te dragen. Met succes. De gemeente Rotterdam erkent deze belangen en werkt aan een aanbesteding om een recreatieve vaarverbinding mogelijk te maken. Hiermee ontstaat perspectief op een duurzame oplossing. Dat is hard nodig, want 40 kilometer omfietsen is geen optie.

Vergelijkbare berichten