De Fietsersbond, Wandelnet, NTFU en het Fietsplatform vinden het voornemen om de Afsluitdijk voor drie jaar lang af te sluiten voor fietsers en wandelaars te lang. In een brief aan Rijkswaterstaat vragen de organisaties om de sluiting in te korten, het fietspad open te stellen op piekmomenten en in ieder geval te zorgen voor kwalitatief goede alternatieven.  

De Afsluitdijk is voor recreatieve en sportieve fietsers en langeafstandswandelaars een gewild traject. Zowel de LF10 Waddenzeeroute, LF Ronde van Nederland als de LF21 (Zuiderzeeroute) doen deze 32 kilometer lange dijk aan. Ook lopen er diverse populaire fiets- en knooppuntenroutes over de dijk en er worden regelmatig sportieve evenementen georganiseerd. Fietsbussen worden als alternatief ingezet op dit gewilde traject voor recreatieve fietsers, sportieve fietsers en langeafstandswandelaars. 

Rijkswaterstaat stelt dat het omwille van de veiligheid niet mogelijk is om het fietspad open te houden en wil als alternatief een speciale fietsbus aanbieden. De fiets- en wandelorganisaties vinden een ononderbroken afsluiting van drie jaar te lang en vragen zich ook af of de bussen voldoende capaciteit bieden voor verschillende soorten fietsen, fietsers en wandelaars.

Verrast
Volgens Wim Bot van de Fietsersbond kwam de drie jaar lange afsluiting als een verrassing. “In het voortraject is dat nooit expliciet aan ons voorgelegd. In de aanbesteding zijn eisen gesteld aan de toegankelijkheid voor fietsers en voetgangers. Een fietsbus voldoet volgens ons onvoldoende aan deze toegankelijkheidseisen. In feite wordt hiermee een van de belangrijkste recreatieve fiets- en wandelroutes van Nederland drie jaar lang zeer onaantrekkelijk, en dat is onwenselijk.”

Naast de brief aan Rijkswaterstaat is er een petitie geopend die gericht is aan minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Fietsers en wandelaars kunnen deze petitie ondertekenen en zo protesteren tegen de jarenlange afsluiting.

De petitie is te vinden op de website van de Fietsersbond

Vergelijkbare berichten