Home » Wat we doen » Landelijk routebeheer » Kwaliteitscriteria

Kwaliteit

Waaraan voldoet een goede route

Waaraan moeten fietsroute voldoen? We zetten de belangrijkste voorwaarden voor een goede kwaliteit van fietsroutenetwerken op een rij.

Tracering

Aantrekkelijkheid, afwisseling, veiligheid en de aanwezigheid van voorzieningen zijn en blijven het belangrijkst voor de tracering van zowel de LF-routes als de knooppuntnetwerken. De omvang, schaal en indeling van Nederland maken dat bij een fietstocht al gauw verschillende bestuurlijke grenzen worden gepasseerd, bijvoorbeeld van provincies en onderliggende regio’s. Fietsers willen geen hinder ondervinden van deze grenzen. Routes van twee aangrenzende netwerken moeten naadloos in elkaar overgaan.

Bewegwijzering

Het belangrijkste van fietsroutebewegwijzering is dat deze doet waar deze voor is bedoeld: op een duidelijke manier de weg wijzen, zodanig dat de fietser een route eenvoudig kan volgen. Eenduidigheid en uniformiteit is hierbij heel belangrijk. Daarbij is ook een goede afstemming van de bewegwijzering van de LF-routes en van de knooppuntroutes van belang. We willen het liefst dat deze altijd bij elkaar op één drager (mast, bermpaal of bermplank) komt.

Beheer en onderhoud

Goed onderhoud van de bewegwijzering, zowel van de knooppuntnetwerken als van het LF-net, is enorm belangrijk. Goede, meerjarige afspraken moeten hieronder liggen. We streven naar efficiencywinst door het onderhoud van de LF-bewegwijzering onder te brengen bij het onderhoud van de bewegwijzering van de knooppuntnetwerken. Hier ligt een duidelijke mogelijkheid om kosten te besparen, dit scheelt een onderhoudsronde.

Saneren rondritten

We blijven pleiten voor sanering van bewegwijzerde rondritten. Enige nuancering is daarbij wel op zijn plaats. De knooppuntnetwerken worden goed gewaardeerd en gebruikt, maar er blijft toch altijd nog een doelgroep voor kant-en-klare bewegwijzerde thematische rondritten. We adviseren kritisch naar het aanbod te kijken en alleen zeer populaire thematische rondritten te behouden.

Meer weten?

Voor vragen over de kwaliteit van fietsroute kun je bij mij terecht.

Eric Nijland
Directeur

“Aantrekkelijkheid, afwisseling, veiligheid en voorzieningen zijn het belangrijkst voor de tracering van fietsroutes.”

Blijf op de hoogte

van onze activiteiten en van fietsrecreatienieuws in het algemeen via onze b2b nieuwsbrief.

Volg ons