kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen

Landelijke routedatabank

Het Fietsplatform beschikt samen met Wandelnet over GIS (Geografisch Informatie Systeem). Hierin zijn onder meer LF-routes, fietsknooppuntnetwerken, LAW’s, Nationale Streekpaden, NS-wandelingen en regionale wandelnetwerken ingevoerd. In de door het Fietsplatform opgezette routedatabank wordt deze data ontsloten. Eén digitale databank vormt dé sleutel voor efficiënt beheer van de recreatieve fiets- en wandelroutestructuur. In 2021 is de data dankzij samenwerking met NTFU en KNHS uitgebreid met mountainbike- en ruiter- en menroutes.

Ga naar www.routedatabank.nl of bekijk de fietsnetwerken direct in de viewer.

screenshot routedatabank

Downloaden routedata

voor beleidsdoeleinden
Alle routedata is voor beleidsdoeleinden vrij beschikbaar. Downloaden kan ná het aanvragen van een inlogcode. Zo houden we grip op wie onze gegevens gebruiken en kunnen we met hen ook communiceren. En zo kunnen we ook de scheiding maken tussen gebruik voor beleidsdoeleinden en publieksdoeleinden.
voor publieksdoeleinden
Niet alle regio’s volgen hetzelfde beleid inzake datalevering. De beheerders van de netwerken in Limburg geven het Fietsplatform geen toestemming om hun routedata beschikbaar te stellen voor publieksdoeleinden. Organisaties die de routedata voor consumententoepassingen willen gebruiken, kunnen kosteloos een inlog aanvragen voor de routedata van de LF-routes en de fietsnetwerken van de overige elf provincies. Voor consumentendoeleinden is vermelding van copyright verplicht: © Fietsplatform en regionale routepartners. De data worden meerdere keren per maand geactualiseerd. Daarom vragen wij tevens om zelf regelmatig de gebruikte routedata te actualiseren of om de wfs-connectie of API te gebruiken.

Waar wordt de fietsroutedata voor gebruikt

Beleidsmakers zetten gegevens uit de routedatabank in voor onder meer het opstellen van regionale plannen of het maken van gebiedsstudies. Ook worden de gegevens uit de databank gebruikt voor belangenbehartiging. Van bijvoorbeeld spoorwegovergangen die de nominatie staan om opgeheven te worden, is vanuit de routedatabank direct te zien welke fiets- en wandelroutes dit treft.  Er vindt ook data-uitlevering plaats van de routedatabank naar het Meldsysteem Bewegwijzering en naar de Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK). Daarnaast maken cartografen en app-bouwers gebruik van de routedata.

Actueel houden van bestanden

Het Fietsplatform staat voor een hoge kwaliteit en actualiteit van de gegevens in de landelijke routedatabank. Het doorvoeren van wijzigingen in de fietsknooppuntnetwerken in de routedatabank gebeurt op basis van informatie vanuit de regio’s. Als routebureaus en andere netwerkbeheerders ons blijven voorzien van informatie over routewijzigingen, dan zorgen we gezamenlijk voor een kwalitatief hoogwaardige routedatabank. Het Fietsplatform speelt hier een actieve rol in.

In Nederland zijn zo'n 40 verschillende beheerders van de fietsroutenetwerken die het verloop van de routes ieder op hun eigen wijze bijhouden. Het Fietsplatform zorgt ervoor dat deze netwerken worden samengevoegd tot één landelijk bestand. We besteden samen met de regionale partners veel zorg aan het actueel houden van de landelijke routedata. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden in de door haar gepubliceerde data.

Doorontwikkeling routedatabank.nl

In 2021 bundelden Fietsplatform, Wandelnet, Wielersportbond NTFU en Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie KNHS de krachten voor het verrijken van de routedatabank. Achter de schermen is gewerkt aan het tot stand brengen van koppelingen. Eind van het jaar zijn de koppelingen geactiveerd en zijn de eerste data van MTB-routes en ruiter- en menroutes zichtbaar. Een waardevolle toevoeging voor alle overheden en bedrijven die nu al dankbaar gebruik maken van de landelijke routegebonden data. 

Het Fietsplatform streeft verdere uitbreiding van de routedatabank na met (route)data van andere recreatievormen in een goede samenwerking met andere partijen.