kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen

Landelijke routedatabank

Eén digitale databank met actuele en accurate informatie over de routenetwerken en LF-routes is dé sleutel  voor efficiënt beheer van de recreatieve fietsroutestructuur. Het Fietsplatform beschikt over GIS (Geografisch Informatie Systeem). Hierin zijn de LF-routes en fietsknooppuntnetwerken ingevoerd op basis van TOP10NL. Op basis hiervan is de routedatabank ontwikkeld.

Bekijk hieronder de routes of klik om de toepassing in een nieuw scherm te openen.

Downloaden voor overheden

Het Fietsplatform ontvangt een bijdrage van de overheid om de data actueel te houden. Overheden kunnen de data daarom gratis downloaden voor het gebruik voor eigen beleids- en beheersdoeleinden. Ook een webservice is beschikbaar. Ambtenaren kunnen een wachtwoord aanvragen bij Jon Rietman (zie kader Contact links).

Downloaden voor consumententoepassingen

Niet alle regio’s volgen hetzelfde beleid inzake datalevering. De beheerders van de netwerken in Noord-Brabant en Limburg geven het Fietsplatform geen toestemming om hun routedata beschikbaar te stellen voor consumententoepassingen. Deze netwerken zijn dan ook niet te downloaden voor consumententoepassingen; de overige netwerken wel. Hiervoor is een wachtwoord nodig. Voordat dit wachtwoord wordt verstrekt, sluit het Fietsplatform een overeenkomst met de aanvragende partij. Deze partij betaalt een servicefee ter dekking van de kosten die het Fietsplatform maakt om de data beschikbaar te stellen.
- Klik hier voor het uitleveringsbeleid
- Klik hier voor een voorbeeld gebruikersovereenkomst.
Wilt u de data voor consumententoepassingen gebruiken, neem dan contact op met Jon Rietman (zie kader Contact links).

Waar wordt de fietsroutedata voor gebruikt

Beleidsmakers zetten gegevens uit de routedatabank in voor onder meer het opstellen van regionale plannen of het maken van gebiedsstudies. Ook worden de gegevens uit de databank gebruikt voor belangenbehartiging. Van bijvoorbeeld spoorwegovergangen die de nominatie staan om opgeheven te worden, is vanuit de routedatabank direct te zien welke fietsroutes dit treft.  Er vindt ook data-uitlevering plaats van de routedatabank naar het Meldsysteem Bewegwijzering. Daarnaast maken cartografen en app-bouwers gebruik van de routedata.

Actueel houden van bestanden

Het Fietsplatform staat voor een hoge kwaliteit en actualiteit van de gegevens in de landelijke routedatabank. Het doorvoeren van wijzigingen in de fietsknooppuntnetwerken in de routedatabank gebeurt op basis van informatie vanuit de regio’s. Als routebureaus en andere netwerkbeheerders ons blijven voorzien van informatie over routewijzigingen, dan zorgen we gezamenlijk voor een kwalitatief hoogwaardige routedatabank.
In Nederland zijn zo'n 40 verschillende beheerders van de fietsroutenetwerken die het verloop van de routes ieder op hun eigen wijze bijhouden. Het Fietsplatform zorgt ervoor dat deze netwerken worden samengevoegd tot één landelijk bestand. We besteden samen met de regionale partners veel zorg aan het actueel houden van de landelijke routedata. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden in de door haar gepubliceerde data.

Doorontwikkeling routedatabank.nl

Op dit moment zijn alle LF-routes, alle fietsknooppuntnetwerken (met fietsknooppunten) en de overstappunten te vinden in de online routedatabank. Data-export kan in RD en op basis van harlijnen. Mogelijkheden worden onderzocht om bestanden aan te bieden in WGS84, met één (geaggregeerde) routelijn van knooppunt naar knooppunt of per gehele LF-route.

Naast fietsroutes zijn er in Nederland ook andere recreatievormen met routes waarvan digitale informatie beschikbaar is. Het Fietsplatform zou graag zien dat ook de data van die routes via deze online routedatabank beschikbaar worden gesteld. De online routedatabank wordt extern gehost en staat open voor andere recreatievormen.

Fiets- en wandelroutes in PDOK

Een deel van de recreatieve routedata staat ook op de PDOK, de Publieke Dienstverlening Op de Kaart. PDOK Kaart is een samenwerking tussen de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Rijkswaterstaat en het Kadaster en heeft tot doel om geografische informatie van de rijksoverheid centraal te ontsluiten. Routes zijn daarin te bekijken, maar niet te downloaden.
- Klik hier voor de routes in PDOK
- Klik voor handleiding PDOK voor iedereen
- Klik voor handleiding voor ArcGIS-gebruikers