kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen

Kwaliteitsmonitor fietsregio's

De kwaliteitsmonitor is een benchmark die regio’s moet prikkelen om het recreatieve fietsen in Nederland op een hoog niveau te houden en/of naar een hoger kwaliteitsniveau te tillen. Het Fietsplatform heeft, vanuit haar onafhankelijke positie, 5 sterren fietsregio 2017initiatief genomen voor het ontwikkelen en uitvoeren van dit landelijk vergelijkend onderzoek naar de kwaliteit van fietsregio’s. Dit is een effectief instrument gebleken voor het stimuleren van kwaliteitsbehoud en -verbetering. Eerdere Kwaliteitsmonitoren kregen veel aandacht en hebben kwaliteitsimpulsen gestimuleerd.

Kwaliteitsmonitor 2017

De resultaten van de Kwaliteitsmonitor 2017 zijn op 16 mei 2017 bekend gemaakt. In het onderzoek zijn elf Nederlandse provincies meegenomen. De provincie Flevoland heeft als enige provincie niet meegewerkt aan de kwaliteitsmonitor. 

De monitor hanteert een sterrensysteem, waarbij regio’s 1 tot 5 sterren kunnen krijgen. Het gaat hier dus niet zozeer om wat de beste regio is maar wat hun 'sterrenstatus' is. Het Fietsplatform communiceert de objectieve kwaliteitscertificering, uitgedrukt in het aantal sterren van de regio’s, ook richting het publiek. Daartoe is een logo ontworpen dat regio’s ook mogen gebruiken in hun uitingen.

De kwaliteitsmonitor 2017 bestaat uit twee onderdelen:
1.    de kwaliteit van het routenetwerk (knooppunt- en LF-routes) en
2.    de kwaliteit van de randvoorwaarden.

De kwaliteit van het routenetwerk is beoordeeld op uitvoering en op beheer en onderhoud. Dit deel van de monitor is direct te beïnvloeden, met name door te zorgen voor een effectieve organisatie en door te blijven investeren. Het routenetwerk is geen statisch product. De kwaliteit van de randvoorwaarden is beoordeeld op aantrekkelijkheid van de omgeving, voorzieningen langs de routes, provinciale betrokkenheid, toegankelijkheid van de route-informatie en het algemene oordeel van de consument. De opzet van de monitor is vergelijkbaar met die van 2015. Kleine veranderingen zijn doorgevoerd, waaronder het meenemen van openbare rustpunten en het toevoegen van de uitkomsten van het ANWB onderzoek Fan van fietsen. De gegevens hebben grotendeels betrekking op 2016.

Vijf provincies scoren 5 sterren
Geconcludeerd mag worden dat de kwaliteit van het aanbod voor de recreatieve fietser over het algemeen voldoende op peil is. Niet één provincie scoort minder dan drie sterren. Dit spoort met het beeld dat ons fietsland geen slechte fietsregio’s kent. Vijf provincies scoren de maximale 5 sterren: Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Zeeland. Vier provincies scoren 4 sterren: Groningen, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg.

Voor de volledige resultaten: download hier de tabel met resultaten. Er is ook uitgebreid rapport beschikbaar.