kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen

Kwaliteitsmonitor fietsregio's

logo 5 sterren KwaliteitsmonitorDe Kwaliteitsmonitor is een benchmark die regio’s moet prikkelen om het recreatieve fietsen in Nederland op een hoog niveau te houden en/of naar een hoger kwaliteitsniveau te tillen. In 2012 namen we, vanuit onze onafhankelijke positie, het initiatief hiervoor. We hebben een landelijk vergelijkend onderzoek naar de kwaliteit van fietsregio’s ontwikkeld en uitgevoerd. Dit is een effectief instrument gebleken voor het stimuleren van kwaliteitsbehoud en -verbetering. Eerdere Kwaliteitsmonitoren kregen veel aandacht en hebben kwaliteitsimpulsen gestimuleerd.

De Kwaliteitsmonitor 2022 is vernieuwd en heeft een bredere scope gekregen. De monitor richt zich niet meer alleen op de fietsroutenetwerken. We kijken ook naar de recreatieve fietsmogelijkheden in het algemeen. Het onderzoek zoomt nadrukkelijker in op de infrastructuur en ontsluiting van het routeaanbod. En naar keuzes die zijn gemaakt om veilig en aantrekkelijk te kunnen fietsen. Heel actueel met het oog op alle berichten rondom drukte op het fietspad. Ook het waardeoordeel van de fietser weegt zwaarder mee. Recente resultaten van het ANWB publieksonderzoek recreatief fietsen vormen hiervoor belangrijke input. Dit is aangevuld met publieksonderzoek naar de waardering van de routenetwerken. Data van de Fietsersbond geeft input over de kwaliteit van de infrastructuur.

Friesland, Drenthe, Zeeland en Noord-Brabant scoren dit jaar met 4½ ster het hoogst. Gevolgd door Groningen, Utrecht en Limburg met 4 sterren. Flevoland ontvangt 3½ ster. Winst is er vooral te behalen in de Noord-Holland en Zuid-Holland, met respectievelijk 3 en 2½ ster, al zijn er grote regionale verschillen.

De gewijzigde opzet maakt dat het sterrenlandschap opnieuw is ingericht en dat het groeien naar 5 sterren weer een nieuwe uitdaging vormt. Op onderdelen zijn wel 5 sterren behaald, met name qua organisatie en beleid. Dat is ook wat we met de monitor willen bereiken: provincies inzicht geven in wat goed gaat én wat beter kan. De timing nu in aanloop naar de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 maakt dat nieuwe colleges straks ook echt met verbeterpunten aan de slag kunnen.

Zie hier het persbericht.

> Download de samenvattende overzichtstabel resultaten 2022