kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen

Kwaliteitsmonitor fietsregio's

De kwaliteitsmonitor is een benchmark die regio’s moet prikkelen om het recreatieve fietsen in Nederland op een hoog niveau te houden en/of naar een hoger kwaliteitsniveau te tillen. Het Fietsplatform heeft, vanuit haar onafhankelijke positie, initiatief genomen voor het ontwikkelen en uitvoeren van dit landelijk vergelijkend onderzoek naar de kwaliteit van fietsregio’s. Dit is een effectief instrument gebleken voor het stimuleren van kwaliteitsbehoud en -verbetering. Eerdere Kwaliteitsmonitoren kregen veel aandacht en hebben kwaliteitsimpulsen gestimuleerd.

De Kwaliteitsmonitor fietsregio's zal in 2021 een soort deelcertificering zijn; gericht op de organisatie en het beheer van de regionale routenetwerken. In 2022 komt er een nieuwe Kwaliteitsmonitor, met ook aandacht voor de kwaliteit van de onderliggende infrastructuur. Samen met ANWB, Fietsersbond en Wielersportbond NTFU werken we aan nieuwe kwaliteitscriteria en aan een nieuw gebruikersonderzoek dat inzicht geeft in wat fietsers belangrijk vinden en hoe regio’s daarop scoren.

Kwaliteitsmonitor 2019

De resultaten van de Kwaliteitsmonitor 2019 hebben we op 23 juli 2019 bekend gemaakt. In het onderzoek zijn elf Nederlandse provincies meegenomen. De provincie Overijssel heeft als enige provincie niet meegewerkt aan de Kwaliteitsmonitor 2019.

We voerden de Kwaliteitsmonitor ook al uit in 2012, 2013, 2015 & 2017. Het landelijk onderzoek is een effectief instrument gebleken voor het stimuleren van kwaliteitsbehoud en -verbetering van het recreatieve fietsaanbod. Provincies zijn net als eerdere jaren beoordeeld op de kwaliteit en de randvoorwaarden van het routenetwerk (knooppunt- en LF-routes).

Ten opzichte van de vorige Kwaliteitsmonitor in 2017 is een aantal veranderingen doorgevoerd, waaronder de beoordeling in sterren. Door te werken met halve sterren wordt er meer onderscheid zichtbaar in de kwaliteit tussen de diverse regio’s. Daarnaast ligt er meer nadruk op beïnvloedbare aspecten en minder op subjectieve criteria als het landschap. Ook de vindbaarheid voor de fietsers van routeinformatie heeft een plek gekregen in het onderzoek. 

Twee provincies scoren 5 sterren
Dat Nederland een echt fietsland is zien we terug in het aantal provincies dat tussen de vier en vijf sterren in ontvangst mag nemen. Friesland en Zeeland gaan met 5 sterren aan kop, maar ook Noord-Brabant, Limburg, Utrecht, Drenthe en Gelderland mogen zich met 4 ½ ster een echte fietsregio noemen. Groningen ontvangt 4 sterren en Flevoland 3 ½ ster. Zuid-Holland en Noord-Holland scoren respectievelijk 2½ en 3 sterren.

Zie hier het persbericht met resultatentabel.

 > Download het complete rapport

> Download het basisschema metingen 2019