kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen

Fietsrecreatiemonitor

Behalve als bouwer van het landelijke routenetwerk heeft het Fietsplatform de afgelopen jaren een belangrijke rol gespeeld als kenniscoördinatiepunt. We brengen cijfers en trends, kansen en bedreigingen met betrekking tot het fietsen als vrijetijdsbesteding in beeld. Bijvoorbeeld cijfers over de effecten van de investeringen in fietsroutes.

In onze permanente ‘Fietsrecreatiemonitor’ worden bestaande onderzoeken, het  Continu Vakantie Onderzoek (CVO) en het Continu Vrije Tijd Onderzoek (CVTO) - onderzoeken die inmiddels worden gezien als de landelijke standaard - door het Fietsplatform verrijkt met extra vragen over bekendheid en gebruik van de fietsroutes (LF- en knooppuntroutes).

Onderdeel van de Fietsrecreatiemonitor is de Kwaliteitsmonitor fietsregio's; een benchmark tussen provincies. Welke provincie scoort het best als het gaat om kwaliteitsbehoud en -verbetering van de recreatieve fietsmogelijkheden.