kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen

Kennis en monitoring

Naast het beheer van de LF-routes en advies bij regionale routenetwerken zetten we in op versterking van kennis over het recreatieve fietsen. Over vraag en over aanbod. Ook maken we ons hard voor optimale kennisdeling rondom het recreatieve fietsen, nationaal en internationaal.

Als kenniscoördinatiepunt brengen we cijfers en trends, kansen en bedreigingen met betrekking tot het fietsen als vrijetijdsbesteding in beeld. Bijvoorbeeld cijfers over de effecten van de investeringen in fietsroutes. We laten bestaande onderzoeken als het Continu Vakantie Onderzoek (CVO) en het Continu Vrije Tijd Onderzoek (CVTO) verrijken met extra vragen over bekendheid en gebruik van de fietsroutes (LF- en knooppuntroutes).

We zijn ook de initiator van de Kwaliteitsmonitor fietsregio's; een benchmark tussen provincies. Welke provincie scoort het best als het gaat om kwaliteitsbehoud en -verbetering van de recreatieve fietsmogelijkheden.