Fietsplatform heeft een nieuwe voorzitter. Huidig voorzitter Paulus Jansen geeft het stokje door aan Lutz Jacobi. Zij zal zich inzetten voor onze missie: Nederland het beste recreatieve fietsland in de wereld te laten zijn, nu en in de toekomst.

Vitaliteit en gezondheid

Lutz Jacobi is per 1 februari 2023 gestopt bij de Waddenvereniging. Daar was ze de laatste vijf jaar directeur. Eerder zat Jacobi twaalf jaar namens PvdA in de Tweede Kamer. Haar betrokkenheid bij het werkgebied van het Fietsplatform is groot: “Ik heb ‘ja’ gezegd op het voorzitterschap omdat ik vol passie en overtuiging me wil inzetten voor vitaliteit en gezondheid voor iedereen. In ons mooie kleine landje liggen alle kansen om de fiets te pakken of te gaan wandelen.”

“Vol passie en overtuiging wil ik me inzetten voor vitaliteit en de kansen voor het fietsen”

Lutz Jacobi, voorzitter Fietsplatform

Samen voor de recreatieve fietser

Fietsplatform biedt kennis, behartigt de belangen en coördineert het landelijk routebeheer. Allemaal gericht op de recreatieve fietser. Zo was Fietsplatform medegrondlegger van de LF-routes, de Langeafstand Fietsroutes. Ook zorgde de stichting voor een uniforme uitrol van de welbekende fietsknooppunten over Nederland. Met het voorzitterschap wil Lutz Jacobi een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het Fietsplatform. Samenwerking met overheden, netwerk- en natuurbeheerders en toeristische regiopartners staat daarbij centraal.

Aandacht voor landelijk gebied

Lutz Jacobi volgt Paulus Jansen op die sinds september 2016 voorzitter van het Fietsplatform was. Hij heeft zich tijdens zijn voorzitterschap met name hard gemaakt voor een aantrekkelijk landelijk gebied voor de fietser. Op veel plaatsen staat die aantrekkelijkheid onder druk door verrommeling van het landschap en toenemend gemotoriseerd verkeer op binnenwegen. Fietsplatform stelde daarom samen met aangesloten organisaties een Top 10 voor het recreatieve fietsen op. Deze biedt concrete handvatten met aanbevelingen voor provinciale overheden.

Samenstelling bestuur

ANWB, Fietsersbond en wielersportbond NTFU zitten in het bestuur van het Fietsplatform, aangevuld met een onafhankelijke voorzitter. Alle drie de organisaties hebben een relatie met fietsen voor het plezier en bundelen zo binnen het Fietsplatform hun krachten.

Vergelijkbare berichten