Ruim zes jaar was Paulus Jansen voorzitter van het Fietsplatform. Nu draagt hij zijn functie over aan Lutz Jacobi. Zij staat vol energie klaar om de voorzittershamer over te nemen. De formele overdracht heeft plaatsgevonden en beide bestuurders zitten aan tafel voor een kort interview.

Paulus, welke veranderingen in ons vakgebied heb je tijdens je voorzitterschap waargenomen?
“Een belangrijke verandering is aandacht voor de kwaliteit van het landelijk gebied. Dit werd eerder meer als een gegeven beschouwd, maar dat is het niet. Inmiddels is hier meer aandacht voor. Dit zie je bijvoorbeeld terug in de Top 10 die is opgesteld voor de Statenverkiezingen. Het recreatieve fietsen groeit harder dan ooit. Dat blijkt uit ons eigen onderzoek, maar bijvoorbeeld ook uit de ledengroei bij NTFU. Met deze groei is het des te belangrijker dat de kwaliteit van de landelijke fietsvoorzieningen op peil blijft. Een andere verandering is dat Nederland zich ook naar het buitenland toe steeds meer profileert als fietsland. Ik heb me altijd geërgerd aan het feit dat een land als Denemarken zich sterk te weet te profileren als ‘kampioen fietsen’, terwijl Nederland qua beleid, infrastructuur en gebruik jaren voor ligt. Bij ons is het fietsen zo normaal dat we vergeten dit succes (internationaal) uit te dragen. Dit is nu aan het veranderen.”

“Een belangrijke verandering is aandacht voor de kwaliteit van het landelijk gebied. Dit werd eerder meer als een gegeven beschouwd, maar dat is het niet.”

Paulus Jansen, oud-voorzitter Fietsplatform

Je bent initiatiefnemer geweest van de nota ‘Een stap vooruit’. Kun je een aandachtspunt uit deze nota benoemen dat nog niet is gerealiseerd?
“De hele nota heeft tot doel om het fietsen in Nederland integraal te benaderen. Van recreatief tot utilitair. De fiets gratis mee in de sprinter, dat is echt iets dat moet gebeuren. Daarin is nog een lange weg te gaan. In Landen om ons heen, zoals Duitsland, België en Frankrijk is het een stuk beter geregeld. Nederland loopt achter. Gelukkig is bij enkele regionale trajecten het fietsvervoer in de sprinter al goed gefaciliteerd. Ik ben er van overtuigd dat dit op termijn landelijk ook gaat lukken.”

Als je de staat van Nederland Fietsland in één zin zou moeten vangen, hoe luidt die zin dan?
“Enorme vooruitgang in de stad en sluipende achteruitgang buiten de stad.”

Je bent zelf een actieve toerfietser. Welke route in Nederland zou iedereen eigenlijk een keer gefietst moeten hebben?
“De LF Maasroute! En dan specifiek het stuk tussen Megen en Ravenstein. Dat is echt een van de mooiste trajecten die ik ken. Maar goed, eigenlijk zijn alle LF-routes prachtig!”

Blijf je betrokken bij het onderwerp fietsrecreatie?
“Jazeker! Ik blijf actief in de belangenbehartiging voor het recreatieve fietsen, vooral gericht op de kwaliteit van landelijk gebied.”

Na zes jaar voorzitterschap geeft Paulus Jansen het stokje door aan Lutz Jacobi

En Lutz, waarom heb je gekozen voor het voorzitterschap van het Fietsplatform?
Lachend: “omdat Paulus me heeft gevraagd. Dan is nee zeggen geen optie.” Paulus: “… en ik wist gewoon heel zeker dat Lutz de geschikte persoon is.” Lutz vervolgt: ‘Ik word voorzitter omdat ik gepassioneerd ben over dit onderwerp. We moeten in ons kleine land de kansen voor (fiets)routerecreatie goed benutten. Daar ga ik me samen met onze partners voor inzetten. Verder is vitaliteit voor mij een belangrijk thema. Genieten van het landschap, bewegen en elkaar ontmoeten; fiets- wandelrecreatie brengt dit allemaal samen. Dat is soms nog een onderbelicht aspect en juist daarom hebben we hiervoor de overheid in totaliteit nodig. Fietsen levert een belangrijke bijdrage aan de gezondheid van mensen.”

Wat is je persoonlijke affiniteit met recreatief fietsen?
“Ik was het eerste meisje in ons dorp dat een racefiets had. Die had ik zelf bij elkaar gespaard met vakantiebaantjes. Vanaf toen heb ik heel veel door Nederland gefietst. De afgelopen jaren is het fietsen van langere tochten er vaak bij ingeschoten. Gelukkig krijg ik nu weer meer tijd om dit op te pakken.”

“Vitaliteit is voor mij een belangrijk thema. Genieten van het landschap, bewegen en elkaar ontmoeten; fiets- en wandelrecreatie brengt dit allemaal samen.”

Lutz Jacobi, voorzitter Fietsplatform

Welke aandachtspunten zie jij voor het recreatief fietsen in Nederland?
“Vooral het belang van routenetwerken en Langeafstand Fietsroutes blijven behartigen. Deze infrastructuur is kwetsbaar. Kijk bijvoorbeeld naar de veerpontjes in Nederland. We zijn een waterland en als er pontjes verdwijnen, dan verdwijnt ook een stuk fietsbeleving.
Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om hier aandacht aan te blijven besteden. Het kan anders zomaar zijn dat zoiets waardevols als onze recreatieve fietsmogelijkheden afbrokkelt. Visie en financiering zijn daarbij onmisbaar.”

Nu Paulus afzwaait, welke fietsroute in je eigen provincie kun je hem aanbevelen?
“De pontjesroute in Friesland. Heb je die al eens gefietst Paulus?” Paulus met een glimlach: “jazeker!” Lutz vervolgt: “en de LF Kustroute is echt prachtig. Dat zeg ik natuurlijk ook als oud-directeur van de Waddenvereniging. Deze fietsroute is een unieke manier om dit Werelderfgoed te beleven.”

Vergelijkbare berichten