kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen
Nieuws

Visieworkshop voor doorontwikkeling routedatabank

Gepubliceerd op maandag 13 mei 2019


foto visieworkshop routedatabankOp dinsdag 7 mei organiseerde Fietsplatform, samen met Wandelnet en Wielersportbond NTFU een visieworkshop routedatabank. Deze online databank is een distributiemiddel voor routedata en ontsluit gegevens over fiets- en wandelroutes aan overheden, routebureaus en productontwikkelaars. Doel van de workshop was om met betrokkenen te komen tot een visie voor de doorontwikkeling. De vraag was dus: hoe kunnen we dit mooie product verder uitbouwen en tot hoe ver moeten we gaan? Het nieuwe visiedocument zal een update zijn van de visie die Fietsplatform in 2017 als initiatiefnemer van de routedatabank heeft opgesteld.

Een gemêleerd gezelschap van in totaal 25 deelnemers kwam in Utrecht bij elkaar, waaronder vertegenwoordigers van routebureaus, provincies, Rijk, onderzoek/onderwijs, productontwikkelaars (cartografen/appbouwers). Dus van databeheerders tot datagebruikers.

De workshop startte met een plenair gedeelte met achtergrondinformatie over de routedatabank. De landelijke organisaties voor twee verschillende routevormen: fietsroutes (Fietsplatform) en wandelroutes (Wandelnet) werken hierbij samen. Deze data staat al in de routedatabank. De NTFU sorteert voor op deelname en werkt ook alvast mee aan de ontwikkeling. Naar verwachting volgen de mountainbikeroutes van de NTFU op korte termijn. Ook de ruiterroutes (KNHS) staan op de nominatie om toegevoegd te worden. Waterrecreatie Nederland staat positief tegenover het opnemen van hun vaarroutes. Of dit praktisch haalbaar is, zal onderzocht moeten worden.

Na het plenaire deel met presentatie en stellingen, werden drie thema’s uitgelicht in deelworkshops: 1) kwaliteit routedata, 2) verrijking (aanvulling) routedata, 3) open data. Er vond een levendige discussie plaats die goede input gaf voor het visiedocument. Na iedere workshop gaven deelnemers een korte terugkoppeling. Alle input wordt meegenomen bij de uitwerking van het visiedocument. Volgens planning is deze in oktober gereed.

Een terugkoppeling met de hoofdlijnen van de resultaten van deze middag wordt aan de deelnemers ter beschikking gesteld.